Det er god kjøpekraft i markedet nå

det er god kjøpekraft i markedet nå

Boligmarkedet fungerer svært godt. –Vi har hatt stor pågang på våre boliger i både april, mai og juni, sier megler, Benjamin Bødtker i W Eiendomsmegling.

I mai hadde boligmarkedet en oppgang på 1,9 prosent nominelt. Dette er den sterkeste mai-oppgangen i boligprisstatistikkens historie. Markedet har holdt seg bedre enn forventet, mener megleren.

Boligmarkedet blomstrer

 – Det er god kjøpekraft i markedet nå. Bare de siste tre dagene har det blitt omsatt 78 boliger i Bergen kommune. Jeg tror rekordlav rente bidrar til at kjøpsviljen er der, mener Benjamin.

Det har vært mange privatvisninger, noe vi har veldig god erfaring med. De som ønsker privatvisning er gjerne mer interesserte og de ender oftere opp med å legge inn bud på eiendommen.

– Jeg hadde blant annet en bolig, hvor det var 27 privatvisninger. En annen hadde 25 privatvisninger. Generelt skal det mer til for å be om en privatvisning, enn det gjør å dukke opp på en fellesvisning, mener megleren.

Samtidig har det vært god pågang på boligannonser, noe som kan indikere at flere passive boligkjøpere følger med på hva som blir lagt ut i markedet. Megleren tror at dette kan ha en sammenheng med at mange har fått ferieplanene sine lagt på is, og at passive kjøpere i større grad er åpen for boligbytte i løpet av sommeren.

Gode priser på boliger som selges nå

– Vi har oppnådd svært gode priser på mange av våre boliger. Jeg solgte nylig en bolig som gikk 500.000 kroner over prisantydning. Det var en ganske hektisk budrunde, med flere interessenter som ville kjøpe, forklarer Benjamin.Vi har også hatt flere eiendommer, inkludert fritidseiendommer som har hatt oppnådd gode priser etter første visning.

Ikke bare Bergen som opplever et godt boligmarked

Renate Ripe Johnsen fra W Eiendomsmegling i Sunnfjord kan også fortelle om et godt boligmarked.

-Det har vært god aktivitet på visninger selv etter korona inntraff. Konsekvensen ble likevel at færre boliger ble lagt ut for salg. Nå har markedet derimot fått seg en oppsving, og vi registrerer god aktivitet på både kjøper- og selgersiden. Vi opplever et godt boligmarked med gode priser.

det er god kjøpekraft i markedet nå
Renate Ripe Johnsen i W Sunnfjord

Norges Bank tror på boligprisvekst

Norges Bank viser til at boligprisveksten har vært langt sterkere enn ventetSentralbanken venter også at boligprisene stiger med 2,7 prosent i år og fire prosent vekst neste år.  Anslagene kommer frem i Norges Banks pengepolitiske rapport. 

Anbefaler å selge bolig nå

– Ser vi på standard-årshjulet for når det er best å legge ut boliger for salg, så vil det variere etter hvilken bolig det gjelder. Før ville jeg gjerne anbefalt mine selgere å vente til august med å legge ut eneboliger for salg, fordi mange i denne kjøpergruppen gjerne er på utenlandsferie om sommeren. Denne sommeren vil flere kjøpere, også passive kjøpere befinne seg i Norge, og jeg tror at dette bidrar til et sterkere boligmarked. Særlig hyttemarkedet er varmt nå, forteller Bødtker.

Har du spørsmål om kjøp og salg av bolig?

Vurderer du å selge? Vi hjelper deg gjerne.

W Eiendomsmegling etablerer seg i Oslo

W Eiendomsmegling etablerer seg i Oslo

W Eiendomsmegling etablerer seg i et kompetansesenter på Sjølyst plass med blant annet bolig-/næringsutvikleren Beliggenhet Holding og markedsføringsbyrået Storm Marketing. Tanken er å dra veksel på hverandres spisskompetanse for å gi bedre resultater til hver av virksomhetene.

W Eiendomsmegling er en unik eiendomsmeglerkjede bygd for fremtiden. Det er en hybrid mellom et teknologiselskap og et meglerforetak. Eiendomsmeglingsvirksomheten består av dyktige mennesker med lang erfaring og lokal kunnskap i markedet. Men i 2020 bør en slik virksomhet også besitte den ypperste teknologien – både for å gi kundene en bedre kundeopplevelse og for å optimalisere salgsprosessen. Mens andre meglere har vært leverandøravhengig – det vil si innovasjonstakten og teknologien er avhengig av at man går til eksterne leverandører for nyutvikling – er W Eiendomsmegling i førersete med et eget teknologiteam som kontinuerlig jobber med nye løsninger for både megler og kundene.

Vi har valgt å kombinere dyktige mennesker i Norge med noen av verdens ledende teknologisentre i New York og Silicon Valley. Vi baserer oss imidlertid ikke på en outsourcet utviklingsavdeling. Vi har en nordmann som er teknisk leder (CTO) med sete i New York. Vår CTO har 10 års erfaring med å bygge meglerforetak i Norge, og har senere også opparbeidet seg erfaring i USA med et omfattende kontaktnett som grunnlag for å kunne levere teknologi og markedsføringstjenester til noen av verdens største eiendomsselskaper.

Søker nye meglere og partnere.

Denne unike kompetansen kombinert med et team av eiendomsmeglere og ledere fra meglerforetak med lang erfaring, gjør W Eiendomsmegling i stand til å øke kvaliteten på tjenestene i eiendomsmeglerbransjen i vesentlig grad. Vårt mål er å bygge opp et team med kompetente og motiverte eiendomsmeglere i det sentrale østlandsområdet. Sammen skal vi gjøre en forskjell og skape en bærekraftig meglervirksomhet tilpasset dagens og fremtidens teknologi i en interessant bransje.

W Eiendomsmegling skal bli en nasjonal kjede hvor eiendomsmeglere blir utstyrt med den nyeste teknologien som et viktig verktøy for å sikre en bedre og mer lønnsom hverdag med en sømløs og oversiktlig prosess for både kjøper og selger.

Hos oss skal du som eiendomsmegler kunne tilby markedets beste og mest kostnadseffektive produkt til konkurransedyktige priser. Samlet skal dette gi rammer for en enklere hverdag og høyere fortjeneste pr solgte bolig. Forretningsmodellen gir hvert enkelt lokalkontor anledning til eierskap i en struktur som gir mer lønnsom og effektiv drift. Dette til nytte for både megler, meglerforetak og boligselger.

Kompetansesenter på Sjølyst Plass

«Eiendomsmegling handler ikke lenger om å sitte på motsatt hjørne av 7 Eleven eller Deli de luca. Vi ønsker heller å sitte i flotte og moderne kontorlokaler sammen med noen av Norges beste innenfor andre områder som er relatert til eiendomsbransjen.» uttaler Daglig leder i W Eiendomsmegling Stian Bruaas.  «10. mai begynte innflyttingen i nye lokaler på Sjølyst Plass 2 i Oslo og vi gleder oss til å komme i gang med å både bygge vårt W Oslo kontor i tett samarbeid med de andre foretakene vi er samlokalisert med» fortsetter Bruaas

Storm Marketing er et selskap som spesialiserer seg på markedsføring av boligprosjekter. Selskapet besitter størst erfaring i Norge innenfor sitt fagfelt, og har som eneste norske markedsbyrå for boligprosjektet et internasjonalt fotfeste – fra små prosjekter til noen av verdens absolutt største. Som eksempel kan nevnes prosjekter som Hudson Yards i New York (som er USA største utbyggingsprosjekt gjennom tidende) til prosjekter i London, Singapore og Dubai til Norge. I Norge har de jobbet med over 100 nybygg prosjekter siden oppstarten.
«Vi ser virkelig frem til å jobbe sammen med W Eiendomsmegling og den kompetansen og teknologien de sitter på gjør at vi sammen kan levere et totalprodukt ingen andre er i nærheten av i Norge.» sier Daglig leder Tom Thoresen i Storm Marketing.

Storm Marketing har i en årrekke jobbet tett med Beliggenhet Holding på eiendomsprosjekter i Norge. Kontoret i Sjølyst Plass 2 innebærer at også de blir en del av et kompetansesenter sammen med bl.a. Beliggenhet Holding og W Eiendomsmegling.

Beliggenhet Holding er en spennende eiendomsutvikler med fokus på tidsriktig arkitektur og gode løsninger.  Selskapet er del av Auctusgruppen under holdingselskapet Auctus AS.  Beliggenhet Holding har som målsetting å være markedsleder innenfor sitt segment ved å tilby  spennende og nyskapende boliger med kvalitet og særpreg, sentralt beliggende ved knutepunktene i og rundt Oslo. Gruppen har lang erfaring fra blant annet eiendomsutvikling og andre investeringer.

 

Michael Søndberg, Administrerende direktør i Beliggenhet Holding uttaler seg at de ser frem til å få samlet ekspertisen i samme lokale, og ser frem til et spennende og tett samarbeide på fremtidige prosjekter.

Innovasjon Norge

W Eiendomsmegling har sammen med morselskapet Webmegling Technology for tiden to innovasjonsprosjekter som er støttet av Innovasjon Norge. Prosjektets løsninger og teknologi er så banebrytende at det gir grunnlag for støtte fra Innovasjon Norge til å både utvikle fremtidens digitale plattform for salg av nybygg (i samarbeid med Beliggenhet Holding som er pilotkunde) og et prosjekt hvor man skal bygge tekniske løsninger for boligsalgsprosessen av brukte boliger som vil forbedre salgsprosessen i betydelig grad for både kjøper, selger og megler.

«Så langt vi vet er vi det eneste selskapet i Norge som er så fremoverlent når det kommer til teknologiutvikling at vi har fått støtte fra Innovasjon Norge. Begge prosjektene vil fundamentalt endre salgsprosessen av både brukt og nybygg i form av økt digitalisering og mer effektive prosesser», uttaler Odd Einar Kaase, CTO hos Webmegling Technology og W Eiendomsmegling.

Spesialister på både brukt bolig og nybygg

Meglerne, erfaringen og teknologien skal komme både selgere og kjøpere til gode. Når W Eiendomsmegling skal i gang i Oslo, sågar som resten av Norge, er de nå på jakt etter de riktige menneskene med erfaring fra meglerbransjen. De rette kandidatene deler synet på fremtiden om at menneskelig erfaring må kombineres med ny teknologi for å gjøre eiendomsmeglere mer relevant enn noen gang tidligere.

W Eiendomsmegling har i disse dager lansert konseptet W I Flex som er en ny modell for drift av meglerkontorer. 

80% av boligsalgene gikk til, eller over prisantydning i april.

Oliver Faraji

80% av boligsalgene gikk til, eller over prisantydning i april. Boligmarkedet oppleves som robust, til tross for situasjonen, forteller megleren Faraji. -Vi solgte unna boliger i april. Mai startet svært bra. Jeg er optimistisk til boligmarkedet.

Oliver Faraji i W Eiendomsmegling er overrasket over hvor positive salgsresultater meglerforetaket har hatt til tross for corona. – Boligmarkedet er bedre enn hva vi hadde forventet.

80% av boligsalgene gikk til, eller over prisantydning

 -Vi solgte unna boliger i april. Mai startet svært bra. I april gikk 80% av boligene hos meglerhuset til, eller over prisantydning. Det ble rapportert om svært god boligomsetning. 

Meglerne har hatt et høyt trykk på privatvisninger. Vi har hatt flere prisrekorder, og boliger som gikk opp til 500.000,- kr over prisantydning, forteller Faraji.

Mai startet bra – Boliger som ikke ble solgt tidligere gikk langt over prisantydning

Det var ikke kun i april meglerselskapet hadde god omsetning. Mai startet med prisrekorder og flere salg. – Det var blant annet en bolig som hadde ligget ute i markedet en stund, uten at det kom relevante bud. Den solgte jeg i mai for kr. 200.000, – over prisantydning.

Boligprisene 1,2 prosent høyere i april

Det er ikke bare W Eiendomsmegling som har merket god pågang i boligmarkedet i april. Eiendom Norge rapportere at boligprisene ved utgangen av april var 1,2 prosent høyere i Bergen enn for et år siden.

Hvilket tanker har du om boligmarkedet nå?

– Jeg ser ingen grunn til å avvente boligsalg eller kjøp nå. Det vil alltid være mennesker som har behov for å bytte bolig. Selv om de økonomiske utsiktene er usikre, fremstår boligmarkedet robust.

– Bankene tilbyr nå historisk lav rente som gjør at det er billigere å ha boliglån. Det stimulerer økonomien og sørger for å opprettholde et sunt og velfungerende boligmarked, forteller megleren.

Er boligkjøperne mer avventende enn tidligere?

-I noen tilfeller har vi merket at kjøperne har ønsket å avvente med å legge inn bud i håp om å få kapret boligen til en billigere penge. Det som gjerne har skjedd da, er at så snart en legger inn et bud, hiver flere budgivere seg på.

Populære boliger går godt, men mindre attraktive boliger tar gjerne litt lengre tid, noe som er helt vanlig i boligmarkedet. Boligpresentasjonen er derfor svært viktig å fokusere på for å oppnå en høy pris, forteller megleren.

Hvordan opplever dere boligmarkedet nå kontra da coronaviruset kom til Norge?

– Vi opplevde starten på perioden som veldig usikker, men det hentet seg raskt inn igjen. Nå som det blir Norgesferie er vi spente på hvilken innvirkning dette vil ha på boliger og eiendommer som normalt sett ellers blir lagt ut i god tid før eller etter fellesferien.

Hvilken type boliger er dette?

– Typiske eneboliger og store familieboliger. Mange tenker ofte at kjøpegruppen til slike boliger er utenlands om sommeren, men jeg tror flere vil benytte sommerferien hjemme til å se etter ny bolig.

Vurderer du salg av bolig?

Våre meglere hjelper deg å kartlegge boligsalget ditt, slik at du skal kunne oppnå høyest mulig pris.

Bør du kjøpe eller selge nå? – Dette svarer Ben Inge Rasmussen

Florø

Hvordan er aktiviteten på visninger og befaringer? Bør du avvente med å selge? Lønner det seg å kjøpe nå? -Dette svarer eiendomsmegler Ben Inge Rasmussen.

Vil du anbefale å kjøpe bolig nå?

– De aller fleste kjøper bolig for å bo i. For denne kjøpergruppen er det liten grunn til å avvente dersom drømmeboligen dukker opp. Det er lite sannsynlig at en tilsvarende eller bedre bolig dukker opp på et senere tidspunkt til en lavere pris. 

– Vi får en del spørsmål om boligprisene vil gå ned. Som ellers i markedet vil det være lokale forskjeller. For at prisene skal gå ned nok til at det vil være lurt å avvente, må det være vesentlig flere som selge, enn det er folk som ønsker å kjøpe. Det er ikke tilfellet slik markedet er nå.

Det er iverksatt tiltak for å motvirke nettopp dette, blant annet med at renten er satt historisk lav og at bankene tilbyr både rente- og/eller avdragsfrie lån slik at de den norske befolkningen skal klare seg gjennom disse koronatider.

Bør boligselgere avvente med å selge?

– Det er vanskelig å anbefale noe konkret, fordi dette vil være individuelt. Vi har hatt flere gode salg i W den siste tiden, hvor samtlige har gått godt over prisantydning. En av boligene ble solgt for kr. 100.000,- over prisantydning og en annen gikk for kr 250.000,- over prisantydning. Sistenevnte satt prisrekord i sameiet. Jeg har også nettopp lagt ut flere nyheter. 

– Jeg anbefaler alle som har spørsmål å kontakte meg direkte. Det vil være enklere for meg å gi kvalitative og faglige råd basert på den enkelte bolig. 

Hvis du sitter med en bolig som skal selges, men ønsker å avvente, vil det uansett være lurt å komme i gang med salgsprosessen så tidlig som mulig. Megler vil kunne anbefale riktig tidspunkt å legge ut boligen, samt anbefale hvilke tiltak som bør gjennomføres for å oppnå best mulig resultat. 

Hvordan er aktiviteten på visninger og befaringer?

– Noe mer stille er det, men boligmarkedet er ikke stoppet opp. Jeg var på kundemøte senest i går kveld. Ellers har det blitt gjennomført privatvisninger og klargjøring av boliger som skal ut for salg.

Det er viktig å innføre tiltak slik at boligmarkedet fungerer og det ser vi at både regjeringen, Norges Bank og eiendomsbransjen selv har gjort.

Ben Inge Rasmussen. Hvordan oppnå et godt boligsalg?
Ben Inge Rasmussen, eiendomsmegler W Eiendomsmegling.

Innfører bolighjelp

Vi i W Eiendomsmegling ønsker å kunne bistå alle boligselgere i den tiden vi er inni nå. Derfor innfører vi gratis bolighjelp.

Bolighjelpen skal være et hjelpemiddel for alle boligselgere og kjøpere som ønsker faglig råd basert på deres situasjon fra våre meglere. Gratis, uforpliktende og det er ingen begrensning på hvem vi hjelper. Det er bare til å ringe eller skrive til oss.

Trenger du bolighjelp?

Har du spørsmål vedrørende kjøp eller salg av bolig? Vi hjelper deg uforpliktende.

Vi tar temperaturen på boligmarkedet. – Ole Jonny Klopstad Holsen

Vi tar temperaturen på boligmarkedet. – Ole Jonny Klopstad Holsen
Ole Jonny Holen Klopstad, eiendomsmeglerfullmektig W Eiendomsmegling.

Hvordan er temperaturen i boligmarkedet? - Dette sier megler, Ole Jonny Klopstad Holsen.

Navn
Ole Jonny Klopstad Holsen

Alder: 
25

Bosted: 
Førde

Stilling: 
Eiendomsmeglerfullmektig | W Eiendomsmegling.

Har hverdagen din blitt annerledes? 

 – Ja, men det er fortsatt aktivitet i markedet. Jeg har hatt hjemmekontor i en uke nå. Vi har kontorer på Peak Sunnfjord hvor det er flere andre bedrifter som også holder til. Så litt forandringer har det jo blitt.

Opplever du en pause i markedet nå?

– Nei, jeg merker det ikke noe særlig enda i hvert fall. Jeg solgte nettopp en bolig til en god pris. Det er også blitt solgt boliger på vårt kontor i Bergen. Kundedialogen går nesten som normalt, men jeg får spørsmål om boligmarkedet og hvordan vi holder visninger. Jeg har hatt befaringer på nye objekter som avtales noe frem i tid. 

Hvordan har tiden som megler vært siden koronaviruset kom til Norge?

– I den siste uken har jeg avholdt befaringer, verdivurderinger, budrunde og visning. Jeg har også allerede avtalt flere privatvisninger denne uken, dvs. at det fortsatt er aktivitet i markedet. Folk trenger fortsatt en plass å bo, men selv om det er aktivitet skal jeg ikke legge skjul på at det ikke er like mye som tidligere.

Bør man selge bolig nå?

– Det er veldig individuelt. Går du med tanker om å selge bolig bør du kontakte oss. Når du skal selge bolig vil jeg absolutt anbefale at megler blir kontaktet i god tid. Da kan vi gå gjennom boligen, finne ut hva som bør gjøres før objektet blir laget ut for salg og finne riktig salgstidspunkt. En klargjøringsprosess er det muligens flere som har tid til nå.

Vi har et utrolig dyktig team med oss og vi har muligens Sunnfjords beste boligpresentasjoner. Riktig boligpresentasjon kan øke verdien på boligen din betraktelig. 

Slik så det ut før vi kom inn i salgsprosessen, og slik så det ut når boligen ble lagt ut for salg

Hvordan oppnå et godt boligsalg? Før bilde
Før klargjøring og styling. Foto, vår stylist: Astrid Marie Vie
Hvordan oppnå et godt boligsalg? Etterbilde
Etter klargjøring og styling. Foto, vår stylist: Astrid Marie Vie

Hva tenker du om tiltakene regjeringen og Norges bank gjør?

– Jeg er positiv til det som er gjort så langt, men det vil nok kreves mer. Styringsrenten ble nylig satt ned med 0,5 prosentenheter, og vi vil trolig se flere reduksjoner i år. Nå gjelder det bare at bankene reduserer kundenes boliglånsrente fort nok.

Hva skjer med boligprisene fremover?

– Jeg tror boligprisene vil holde seg relativt stabile, men vi antar at omsetningshastigheten kommer til å gå ned de første ukene nå som flere er usikre på hva som skjer og blir sittende på gjerde.

– Det gjøres som nevnt mange tiltak for å holde hjulene i gang i Norge, så noe stort boligprisfall vil det ikke bli. De som skal selge bolig må nok være litt mer tålmodig de kommende ukene, men som boligkjøper er det nok liten grunn til å vente dersom «drømmeboligen» dukker opp. 

Verden stopper ikke opp selv om alt virker litt stillestående akkurat nå. Det gjelder å holde hjulene i samfunnet i gang.

Trenger du verdivurdering?

Vi svarer uforpliktende på alle boligrelaterte spørsmål.