Samboerkontrakt sikrer deg og din samboer

samboerkontrakt sikrer deg og din samboer

Har dere en skriftlig samboerkontrakt?

Hvordan er deres økonomiske fordeling? En samboerkontrakt sikrer deg og din samboer.

samboerkontrakt sikrer deg og din samboer

For få samboere skriver samboerkontrakt. Det er gjerne et ubehagelig tema å ta opp. -Svært mange angrer i etterkant.

Statistikk viser at ca. 50 prosent av alle samboerforhold i Norge går i oppløsning. Har du ikke samboerkontrakt, kan det fort bli en dyr affære for begge parter hvis et brudd skulle inntreffe. Med en samboerkontrakt minker du risikoen for store og dyre uenigheter og dere sikrer deres verdier.

Hva er en samboerkontrakt og hvorfor trenger du en?

En samboerkontrakt er en avtale mellom samboerne hvor dere har blitt enige om fordelingen av hvem som eier hva, økonomisk ansvar og hvordan oppgjøret ved et eventuelt brudd skal fordeles.

Avtalen bør oppdateres en gang i året og signeres skriftlig med begges underskrifter.

 

Hva bør en samboeravtale inneholde? 

 • Eierandeler i bolig og fritidseiendom, verdigjenstander og arv.
 • Hvem er ansvarlig for hvor stor del av boliggjelden og annen gjeld.
 • Hvem som eier nye ting som anskaffes (oppdateres underveis).
 • Hvem har førsterett på boligen ved et eventuelt brudd og hvor fort skal den skal selges.
 • Hvem er ansvarlig for påkostninger ved oppussing og hvordan verdiutvikling for eiendom skal fordeles.
 • Hvordan er fordelingen for løpende utgifter som mat, barnehage mm?

Lurer du på hvordan eierbrøken kan regnes ut? Her er et eksempel:

Et samboerpar kjøper en bolig til 4 millioner kr. Den ene parten har en egenkapital på 800 000 kr, og den andre parten har egenkapital på 200 000 kr.

De tar sammen opp et lån på 3 millioner kr og bestemmer seg for å betale like mye ned på lånet hver måned. Da vil regnestykket se slik ut:

Last ned et eksempel på en samboerkontrakt mal. W Eiendomsmegling står ikke til ansvar for samboerkontrakten og er heller ikke juridisk forpliktet.

– I jobben min møter jeg tidligere par som har uenigheter om mye forskjellig. Alt fra hvem som er ansvarlig for hvor mye av gjelden, fordeling av overskudd fra boligen etter salg, til diskusjon om inventar. Dette kunne enkelt vært unngått ved en samboerkontrakt til stede, sier Renate. 

I et samboerskap, sees alle penger du sparer og bruker som juridisk dine. Verdier du opptjener eller tar med deg inn i et samboerskap kan du derfor ta med deg videre alene. Tenk på hva du bruker pengene dine på og hvordan fordelingen deres er.

Lurt med økonomisk fordelig

Skrives det en samboerkontrakt, vil det også være gunstig å samtidig ta opp økonomisk fordeling mellom dere. En lur løsning kan være å sette opp en felleskonto, slik at begge bidrar på alle felles utgifter, så lenge boligen eies av begge.  

–  Nedbetaling av bolig er en langvarig verdi, mens betaling av dagligvarer og andre bruksvarer er en verdi som blir brukt opp. I et eventuelt brudd vil hovedsakelig den som nedbetaler på boliglånet sitte igjen med mest verdi, med mindre dere avtaler annet, forteller Renate.

–  Gifte par har et lovverk som beskriver fordelingen av verdier ved samlivsbrudd. Det har ikke samboere på samme måte. Har du tenkt på hvordan fordelingen blir hvis dere skulle gå fra hverandre? spør Renate.

Du kan aldri forutse hva som skjer. Har du en kontrakt som beskriver økonomiske forhold og eierskap slipper du unødvendige vanskelige situasjoner, og du kan sikre din egen økonomiske fremtid.

Samboeravtale, en avtale kun gjeldende mellom samboerne

Husk også at en samboerkontrakt kun er gjeldene mellom partene og ikke for eventuelle kreditorer, for eksempel.

 

Har du spørsmål om kjøp eller salg av bolig?

Skriv til oss i chatten. Vi svarer deg uforpliktende

Slik påvirker det nye gjeldsregisteret boligkjøpere

Slik påvirker gjeldsregisteret boligkjøpere

Oliver Faraji

Summen av dine kredittrammer og gjeld vil være avgjørende for hvor mye du kan låne videre.

Slik påvirker det nye gjeldsregisteret boligkjøpere

Visste du at det nye gjeldsregisteret kan avgjøre hvor mye du kan få i boliglån? Slik påvirker det nye gjeldsregisteret boligkjøpere

Bankene får et bedre vurderingsgrunnlag

– Bankene vil ha større innsikt i din økonomi og det kan dermed bli vanskeligere for noen å få boliglån, sier Oliver. Gjeldsregisteret vil inneholde opplysninger som gir bankene et bedre vurderingsgrunnlag.

Har du flere kredittkort og høye forbrukslån vil bankene få innsyn i disse opplysningene, samt hvilket beløp du skylder og hvilken rente du betaler. Dette kan påvirke hvor mye du kan få i lån, og slik påvirker det nye gjeldsregisteret boligkjøpere.

Gjeldsregisteret inneholder 3 typer opplysninger om gjeld:

 • Nedbetalingslån
 • Rammekreditt
 • Faktureringskort

Det vil si lån uten sikkerhet, forbrukslån og kredittkort. Det inkluderer også varer kjøpt på avbetaling/kreditt. 

Kredittkort som ikke er brukt telles som gjeld.

Hvis du har et kredittkort, kan du bruke dette når som helst så lenge det er registrert på deg. Derfor vil kredittkortet ditt telle som en kreditt i gjeldsregisteret. Den totale kredittrammen på kredittkortet ditt vil bli regnet som en del av gjelden din.

Dette medfører at summen av dine kredittrammer og gjeld vil være avgjørende for hvor mye du kan låne videre.

Har du for eksempel en kredittramme på 40.000 kroner på et kredittkort, vil dette nå telle som 40.000 kroner i gjeld, selv om saldoen din tilsvarer null.

– Har du flere kredittkort, kan det vært lurt å gå igjennom dem for å se om det er noen du kan kvitte deg med, mener Oliver.

– Jeg anbefaler også å få finansieringsbevis i god tid hvis du vurderer å kjøpe ny bolig. Ikke vent til «siste liten» i tilfelle det skulle dukke opp hindringer du ikke har tenkt over grunnet det nye gjeldsregisteret, sier Oliver.

Frem til nå har bankene gjort kredittvurdering av deg når du søker lån og hentet inn inntektsopplysninger.

Det nye gjeldsregister viser nærmest all gjeld du har på deg, noe som medfører at bankene vil ha et større grunnlag til å beregne det nye lånet ditt på.

Vil du sjekke hva som står oppført på deg selv som privatperson i gjeldsregisteret?

Hvordan tjene penger på oppussingsobjekter?

hvordan tjene penger på oppussingsobjekter?

Markus Håland.

Mange tjener svært gode penger på oppussingsobjekter, men det er ikke alle boliger som blir en lønnsom affære, forteller Håland.

Hvordan tjene penger på oppussingsobjekter?

Er du en av dem som vurderer å kjøpe bolig for å pusse opp og deretter selge? Lurer du på hvordan du kan tjene penger på oppussingsobjekter? Les meglerens svar her!

Markus Håland har flere års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen, og har utallige boligsalg i ryggen, inkludert oppussingsobjekter. 

–  Jeg får ofte spørsmål fra potensielle kjøpere hvilke objekter det vil lønne seg å kjøpe for å pusse opp og deretter selge. Mange tjener svært gode penger på oppussingsobjekter, men det er ikke alle boliger som blir en lønnsom investering, forteller Håland.

Sjekk alltid:

 • Alder på boligen
 • Alder på røropplegg. Må noe byttes? Er det planer om å skifte rør i bygget som du må ta hensyn til ved oppussing?
 • Det elektriske anlegget. Er det nok kapasitet eller må det oppgraderes?
 • Alder og tilstand på vinduer?
 • Hvordan er boligen isolert?
 • Kan eller bør planløsningen endres?
 • Tilstand på drenering
 • Har boligen fuktskader?
 • Hvordan er tilstanden på tak og kledning

Hva blir lønnsomt?

Megleren mener du som kjøper bør sette opp et regnestykke og vurdere objektet grundig. Tenk på hva som er lurt å pusse opp og hvordan arbeidet skal utføres.

Det er ikke alle oppussingsprosjekter du vil få mer igjen for ved å skifte alt.

Finn ut hva som må gjøres med objektet før du kjøper. Hør med en lokalkjent eiendomsmegler hva målgruppen for objektet ditt er opptatt av, slik at du prioriterer å bruke penger på det som gir avkastning for deg. 

Skal du pusse opp en gammel villa på Paradis vil målgruppen være opptatt av andre kvaliteter enn det målgruppen for en liten studio leilighet i Bergen sentrum er opptatt av. Her er det vidt forskjellige kjøpergrupper.

Her er regnestykket du bør se på:

 • Totalkostnad ved kjøp av boligen (kjøpesum + omkostninger)
 • Hvor lenge blir du sittende med boligen og hva koster dette? Felleskostnader, kommunale avgifter, strøm, finansieringskostnader etc. Ta med alle kostnader.
 • Er det behov for å leie inn fagfolk eller kan du gjøre den nødvendige oppussingen selv?
 • Hva blir den totale kostnaden for oppussingen inkludert materialer og bruk av fagfolk?
 • Hvor mye vil det koste å selge objektet igjen?
 • Om du ikke har eid og bodd i boligen 12 av de siste 24 mnd må du også skatte 22% av gevinsten.

Eksempel

Per kjøper en bolig i januar 2019 for kr 3.400.000,- . Han betaler kr 100.000,- i kjøpsomkostninger. Boligen blir  pusset opp for kr 400.000,-. Per selger boligen igjen i august 2019 for kr 4.500.000,- og betaler  kr 100.000,- i salgskostnader.

Ettersom Per ikke oppfyller kravet til eiertid og botid er salget skattepliktig (i 2019 er skattesatsen 22% av gevinsten).

For at salget ikke skulle vært skattepliktig måtte Per ha eid boligen i 1 år (12 måneder) før den ble solgt igjen. Per måtte samtidig ha brukt boligen til egen bolig i minst 1 år (12 måneder) av de siste 2 årene (24 måneder).

Han solgte boligen for kr 1.000.000,- mer enn han kjøpte den for. Selv om salget er skattepliktig har han krav på en del fradrag som vil redusere skatten. 

Slik vil regnestykket til oppussingsobjektet se ut:

Salgssum: kr 4.500.000,-

– Kjøpesum: kr 3.400.000,-

– Omkostninger ved kjøp: kr 100.000,-

– Kostnad for oppussing: kr 400.000,-

– Salgskostnader: kr 100.000,-

= Gevinst: kr 500.000,-

Per må skatte 22% av gevinsten på 500.000,-, som tilsvarer kr 110.000,-.

I tillegg har Per også betalt kr 50.000,- i løpende kostnader til strøm, felleskostnader, forsikring, kommunale avgifter etc. Nettogevinsten på investeringen blir da:

Gevinst: kr 500.000,-

– skatt: kr 110.000,-

– løpende kostnader: kr 50.000,-

= nettogevinst: kr 340.000,-

(NB! De faktiske kostnadene vil variere ut i fra boligtype, eierform, boligens salgs-/kjøpesum etc.)

Hva er lurt å fikse i boligen?

Hver bolig er unik, og jeg anbefaler alltid interessenter å sette seg godt inn i oppussingsobjektet før man byr. Finn ut på forhånd hva som må gjøres før du legger inn bud.

Det kan alltid være potensielle fallgruver som hindrer at det blir en god investering, men i de fleste tilfeller jeg har vært borti, har oppussingsobjektene gitt gode overskudd til selger.

Hvem utfører arbeidet?

Et godt tips er å bruke de samme fagfolkene når du skal kjøpe for å pusse opp og deretter selge hvis du skal gjøre det flere ganger. Gode samarbeidspartnere pleier å lønne seg, både prismessig og service.

– Jeg anbefaler å undersøke at de som utfører arbeidet har norske godkjenninger, slik at du får garanti på arbeidet. Pris og kvalitet henger ofte sammen.

Ulike lover og regler for ulike eierformer

Kjøper du leilighet i et sameie eller borettslag må du sjekke om det foreligger planer som kan medføre økning i fellesgjeld eller felleskostnader. Dette kan f.eks være skifting av tak, vinduer eller andre nødvendige oppgraderinger. 

Sørg for å ha god margin

En god regel er å styre unna objekter hvor regnestykket ikke går opp i opp. Husk at du bør ha en god margin slik at du ikke går i null eller taper på oppussingsobjektet. Hvilken pris får du for boligen, og hva ser du for deg å sitte igjen med når alle kostnader for oppussing og salg er dekket?

SOLGT! Markus solgte nylig dette oppussingsprosjektet på Kronstad. Attraktivt bolighus med 4 leiligheter. Stort potensiale. Sentrumsnær beliggenhet. Like ved bybanen. 

Hva kjennetegner de beste meglerne?

Hva kjennetegner de beste meglerne?

Stian Bruaas, Daglig leder W Eiendomsmegling.

«De dyktigste meglerne forteller hva som må gjøres, selv om du som kunde ikke alltid er enig. En megler som kun sier det du ønsker å høre, vil ikke kunne oppnå de beste resultatene».

Hva kjennetegner de beste meglerne?

Syns du at det er vanskelig å vite hva du skal se etter når du velger eiendomsmegler? Stian gir deg et lynkurs i hva som kjennetegner de beste meglerne.

Boligsalget står for tur, tankene flyr og et stort økonomisk veiskille nærmer seg. Valg av megler kan enten gi deg store verdier, eller koste deg mye. Her er tipsene til hva som kjennetegner de beste meglerne:

 • Gir et godt førsteinntrykk
 • Stiller forberedt allerede på befaring
 • Er klar på hva som må gjøres for å oppnå gode resultater
 • Er god på kundekontakt og oppfølging

Har du vært på boligjakt tidligere? Tenk gjennom hvilke opplevelser du hadde av meglerne du møtte på ulike visninger. Gjorde alle en like god jobb?

Var det noe du som interessent reagerte negativt på, og fikk dette konsekvenser for selgeren? Tror du selgeren var klar over den dårlige opplevelsen du hadde med megleren deres?

Hvordan har du tenkt å forsikre deg om at interessenter på din bolig ikke får samme negative opplevelse? Spør megleren allerede på befaring hvordan megleren planlegger å løse ulike situasjoner.

Dette anbefaler Stian deg å være obs på for å velge riktig megler:

 • Ikke jatter med deg for å få oppdraget
 • Holder gode visninger
 • Snakker med alle intressenter og følger dem opp fortløpende (ikke bare på sms!)
 • Har en klar strategi for budrunden

Ikke velg en megler som jatter med deg

De beste meglerne har strategien klar, og vil gi råd til deg om hva som bør gjøres, selv om du nødvendigvis ikke er enig. En megler som kun sier det megleren tror du vil høre, vil sannsynligvis ikke klare å gi deg det beste resultatet. 

Viktig med oppfølging og kunnskap

– Det er meglers jobb å kartlegge interessentene. Det er ikke alle som spør om det de lurer på, og da er det meglers jobb å snakke med de potensielle kjøperne, sier Stian.

En megler som ikke følger dette opp, vil miste potensielle budgivere. Du har kanskje selv opplevd å ikke bli fulgt opp? Èn ekstra budgiver kan fort være verdt kr 50.000,- til 200.000,-.

Visning – Grunnlaget for en god budrunde

Visningen er den viktigste arenaen. Den danner grunnlaget for en god budrunde, så lenge visningen gjennomføres riktig.

Interessenters spørsmål kan være en gullgruve for deg som selger. De fleste som stiller spørsmål ønsker å få svar på noe som er vesentlig for dem når de skal kjøpe bolig. Et spørsmål kan være en direkte salgsutløsende faktor for interessenten, som nå ble til en budgiver. 

Gjennomføring av budrunden

De beste meglerne har i løpet av visningen fått klare formeninger om hvilke interessenter boligen vil være aktuell for. Megleren har også gode rutiner på hvordan oppfølgingen bør gjennomføres.

– Hos oss skal megler ringe alle interessenter, og ikke kun sende melding. Det kan selvfølgelig skje at megler ikke får tak i en interessent på første forsøk, men regelen hos oss er at alle interessenter følges opp helt til vi har fått en avklaring på hva de har bestemt seg for, sier Stian.

Ved å ringe kan megleren avklare hvem som er interessert eller ikke, og samtidig undersøke om megleren kan gjøre noe for at interessenten skal endre mening. 

Stian Bruaas

«Ved å ringe interessenten kan vi avklare om de vil legge inn bud eller ikke. Hvis de ikke ønsker å by, er det viktig at vi finner ut hva som er årsaken til det»

Hva kjennetegner de beste meglerne?

Kan alle meglere oppnå en like god pris for din bolig?

– Det er enkelt når budene renner inn av seg selv og det kun handler om å registrere og melde budene ut i tide. Dette klarer nok alle, mener Stian.

– Det er nødvendig at megleren har en klar strategi for når budrunden stopper opp. Hva gjør megleren når en budgiver er usikker på om de skal legge inn bud? Dette bør du avklare med megler på forhånd, råder Stian deg til.

Hva gjør megler hvis det ikke kommer bud?

Spør gjerne megleren allerede på befaringen hva som gjøres når budene stopper opp eller det ikke kommer noen bud i det hele tatt.

Har ikke megleren et klart svar på dette når du spør, har megleren sannsynligvis ikke en god strategi når budgiver sier de ikke ønsker å legge inn flere bud.

Svarer megleren deg overbevisende nok til at du selv kunne vurdert å by videre dersom du først var usikker, eller forsøker megler etter beste evne å si noe fornuftig der og da?

Summen du sitter igjen med etter salget kan variere med flere hundretusener ved valg av megler. Spørsmålet du bør stille deg er om du tør å satse pengene dine på en megler som ikke svarer bra nok overfor deg.

Hør alltid med flere meglere

– Jeg anbefaler å avtale møte med 2-3 ulike meglere, før du bestemmer deg. Spør deg selv følgende: Hvis alle meglerne hadde kostet det samme, hvem ville jeg da valgt, og hvorfor? sier Bruaas.

Tilbudene fra de ulike meglerne vil ofte variere, både i pris og innhold. Noen er mest opptatt av hva det koster å velge de ulike meglerne og legger mindre vekt på innholdet og det potensielle resultatet. Du som selger bør være klar over hvilken risiko det kan innebære.

– En besparelse i forkant på noen tusen, kan fort ende opp med å koste deg det 10- dobbelte, dersom den tilsynelatende rimeligere megleren ikke leverer like godt, mener Bruaas.

– Det betyr ikke at dyreste alltid er best, men husk at megleren du velger er den som skal forvalte din opptjente verdi i boligen. Mitt råd til deg som skal selge bolig er å velge den megleren du tror vil gjøre den beste jobben, avslutter Stian.

Tipsene som hjelper deg i budrunden

Dette er tipsene som hjelper deg i budrunden

Benjamin Bødtker.

Kjenner du til disse «triksene» kan du sikre deg et godt kjøp eller komme deg unna dårlige betingelser.

 

 

Tipsene som hjelper deg i budrunden

Du har funnet boligen du vil kjøpe, og nå står budrunden for tur. Dette er meglerens tips til budrunden.  

Kjøp og salg av bolig er en av de største investeringene de fleste gjør i løpet av livet. Når budrunden pågår er det lett å ta forhastede beslutninger. Utfallet av en budrunden kan påvirke økonomien din. Dette er tipsene som hjelper deg i budrunden:

 • Les salgsoppgaven nøye
 • Bruk god tid på visning
 • Kontakt megleren hvis det er noe du er usikker på
 • Ha finansieringen på plass
 • Finn ut hvor mye du er villig til å by for boligen på forhånd

I tillegg er det noen faktorer du bør tenke over før du hiver deg inn i kampen om boligen. 

– Kjenner du til disse tipsene som hjelper deg i budrunden, kan du gjøre et godt kjøp, eller komme deg bort fra dårlige betingelser, sier Benjamin.

Benjamins tips:

 • Legg inn realistiske bud, ikke begynn for lavt
 • Ikke vent for lenge med å legge inn bud, du risikerer at flere får mulighet til å by senere
 • Sett deg et pristak før budrunden starter
 • Spør megleren hva som skal til for å komme til en enighet

Hvilken bolig byr du på og hvordan er markedet du byr i?

Kjøper du bolig i et tregt eller hett marked? Er boligen en investering eller et impulskjøp? Skal du bo i boligen selv eller leie ut? Hvor lenge ser du for deg å bli sittende med eiendommen?

Disse faktorene kan påvirke økonomien din og bør være avgjørende for budet. Sett deg derfor nøye inn i hva du byr på, råder Benjamin.

Hvilken taktikk bør du bruke i budrunden?

Er det flere budgivere bør du ha en annen taktikk, enn om du er den eneste som byr. 

– Det kan være greit å vite hvor mange du byr mot, sier Benjamin.

Er det mange som er interessert i boligen, og du legger inn et for lavt bud, risikerer du at andre budgivere henger seg på. Da er budrunden i gang, og prisen på boligen kan gå opp.

Dette er tipsene som hjelper deg i budrunden

Når bør du legge inn bud?

Er du interessert i boligen, er det lurt å legge inn bud tidlig. Ofte venter interessenter på svar fra banken sin om finansiering er i orden, før de kan legge inn bud. Har du finansieringen på plass, er det ikke nødvendigvis lurt å vente, sier Benjamin.

– Vi ser stadig at noen velger å avvente for å se om andre legger inn bud først. Å vente øker risikoen for at budgivere som ikke kunne bli med i budrunden tidligere på dagen, nå har mulighet til å legge inn bud, sier Benjamin.

– Som budgiver kan du risikere å måtte betale mer, eller miste boligen som du kanskje hadde fått aksept på, hvis du hadde vært tidligere ute, til en lavere pris, forteller Bødtker.

-Jeg anbefaler også å sette et pristak, slik at du ikke lar deg ukritisk rive deg med i en budrunde. Likevel kan det i noen tilfeller være «riktig» å gå over pristaket sitt, så lenge finansieringen tillater det, fortsetter Benjamin.

Overtakelsesdato

Dette er den dagen du overtar boligen. Overtakelsesdato kan være utslagsgivende for å sikre deg boligen, til tross for at du ikke har det høyeste budet. Vurder hvor tidlig du kan overta boligen når du legger inn bud.

Hvem har best betingelser?

Tenk deg at selger ønsker en rask overtagelse og det høyeste budet har et forbehold om overtakelsen 3 måneder frem i tid. Det nest høyeste budet er på 10.000 kr lavere, men budet har en overtakelsesdato om 4 uker.  Da er det enkelt å velge budet som var litt lavere, men med bedre betingelser for selger, sier Benjamin.

Hvor raskt kan du overta?

Det kan bli tidkrevende eller dyrt for selger å betale på to lån, dobbel strøm og stell av eiendom eller lignede. Spør megler om hva som skal til for at ditt bud skal bli akseptert, avslutter Benjamin.