KROKEIDE| Tomt i sjøkanten i etablert område. Vestvendt beliggenhet med fantastiske solforhold.

W Eiendomsmegling presenterer Korsnesvegen. Din nye bolig.

Prisantydning:

990.000,-

Totalpris:

1.026.424,-

Boligtype:

Tomt

Eierform:

Selveier

Tomteareal:

65

Tomtetype:

Eiet

W Eiendomsmegling ved Markus Håland og Benjamin Vågenes Bødtker har gleden av å presentere 4601-93-427

Visninger:

Det er ikke satt opp tidspunkt for fellesvisninger. Kontakt megler for privatvisning.

Korsnesvegen

Fin tomt med en flott beliggenhet i sjøkanten. Her har man en fredfull og fin beliggenhet med fantastiske solforhold. Vestvendt. Det er sjelden at denne type eiendommen omsettes på Krokeide. Det presiseres at det ikke er søkt om bebyggelse på tomten og megler kan således ikke gi noen garantier for dette. Nabotomten er bebygget.

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

Markus Håland

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

E: markus@wmegling.no

M: 92456782

Benjamin Vågenes Bødtker

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

E: benjamin@wmegling.no

M: 98686586

NYTTIG INFORMASJON

Kort om eiendommen

Fin tomt med en flott beliggenhet i sjøkanten. Her har man en fredfull og fin beliggenhet med fantastiske solforhold. Vestvendt. Det er sjelden at denne type eiendommen omsettes på Krokeide. Det presiseres at det ikke er søkt om bebyggelse på tomten og megler kan således ikke gi noen garantier for dette. Nabotomten er bebygget.

Eiendommen

Adresse

Korsnesvegen
5244 FANA

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 93
Bnr. 427

Eierform

Selveier

Tomt

Relativt flat tomt i sjøkanten.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

65 kvm

Diverse

Ved kjøp skjøtes tomt over på ny eier. Kjøper er videre selv ansvarlig for alle godkjenninger, rekkefølgekrav og avklaringer omkring hva man kan bygge og hvilken utnyttelsesgrad som vil gjelde. Det presiseres at det ikke er søkt om bebyggelse på tomten og megler kan således ikke gi noen garantier for dette.

Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei, velforening/felleskostnader etc.

Typiske utgifter for kjøp av tomt er: Alle avgifter og gebyrer med søknader om bygging, opparbeidelse av tomt og vei, sikringsarbeider, eventuelle vann- og avløpsledninger og tilknytningsavgifter til kommunen og evt. private, teleledninger, oppføring av bygg mm.

Området

Beliggenhet

Eiendommen har en fin beliggenhet i landlige omgivelser i et veletablert boligområde på Krokeide i Fana.
Mange fine turmuligheter i nærområdet. Kort avstand til bussholdeplass og dagligvare butikk mm.
Ca. 15 minutter til Lagunen Storsenter med alle servicetilbud/ fasiliteter. Til Hjellestad tar det ca. 10 minutter med båt.

Turmuligheter:
Det er superfine turforhold i Korsneset med merkede stier av varierende vanskelighetsgrad. Der finner man også fine badeviker.
For den turglade finner en ypperlige turløyper på Fanafjellet. http://www.telltur.no/fanafjellet-friluftsomrade/
Kort kjøretur unna til Osbanetraseen som gir sykkeltrase helt til Bergens sentrum.
En kort fergetur til Austevoll som kan tilby flotte sykkel- og turområder og hyggelige spisesteder i bl.a. tettstedet Bekkjarvik. Bekkjarvik har også er en meget populær båthavn.

Fritidstilbud:
Krokeide har et aktivt Idrettslag med aktiviteter for både barn og voksne.

Velforening:
Krokeide og Rød velforening arrangerer flere ulike kurs og aktiviteter i løpet av året. Det er bl.a felles St.Hans feiring med bryggedans til levende musikk, konkurranser for små og store og selvsagt stort bål, felles turkvelder, mm. det er med andre ord et meget aktivt og inkluderende miljø.

Skole/Barnehager:
På Krokeide er det barneskole og videregående skole.
I Fana finner du skoler helt fra barneskole og opp til videregående (Stend). Bjarg idrettslag har rikelig med fritidstilbud til barn i alle aldre. Like ved Laguneparken finner du Fana stadion med andre fritidsmuligheter. Barnehager i Fana, ca 5 km

Nærbutikker
Dagligvarebutikk ca. 5 km. unna, ca. 10-12 min. kjøring til Lagunen Storsenter med alle daglige servicetilbud.
Turmuligheter i nærområdet eller en kort kjøretur unna til Osbanetraseen eller Fanafjellet. ca. 20 minutters kjøring til Kokstad, Sandsli og Nesttun.

Bebyggelse

Dersom det står mindre bygninger/rester av bygninger antas det at ny eier av tomten vil fjerne dette dersom man fører opp ny bebyggelse.

Økonomi

Prisantydning

990.000,-

Omkostninger

Forutsatt kjøpesum: 990 000,-
——————————————-
24 750,- (dok.avgift)
585,- (tingl. skjøte)
585,- (tingl. sikring)
204,- (pantattest)
10 300,- (boligkjøperforsikring)
——————————————-
1 026 424,- (totalsum forutsatt kjøpesum 990 000,-)

Totalpris inkl omk

1.026.424,-

Info formuesverdi

Det vil tilkomme formuesverdi etter at eventuell bolig er oppført. Denne vil variere etter størrelse på bolig og kvadratmeterpriser i området. I forbindelse med statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt innført en ny metode for å beregne ligningsverdi på boliger. Som kjøper må du fylle ut et spesielt skjema (RF-1282 - gjerne via skatteetaten.no eller altinn.no for å fylle ut elektronisk eller på papir).

For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette aveier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Kommunale avgifter

Megler har tilskrevet Bergen Kommune, men har ikke fått oppgitt kommunale avgifter. Se "Fakturaspesifikasjon" som er vedlagt salgsoppgaven.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten er inkludert i de kommunale avgiftene som faktureres kvartalsvis med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

27.03.1979 - Dokumentnr: 7103 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4601 Gnr:93 Bnr:9

01.01.2020 - Dokumentnr: 1321616 - Omnummerering ved kommuneendring
01/01-2020 tidligere: Knr:1201 Gnr:93 Bnr:427

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen kommer inn under kommuneplan med PlanID 65270000 og er i henhold til gjeldende denne avsatt til LNF-område ifølge Bergen kommune.

Kommuneplan
PlanID Plannavn Ikrafttrådt Dekningsgrad
65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 %

Arealformål i kommuneplanen
PlanID Arealstatus Arealformål Beskrivelse Områdenavn Dekningsgrad
65270000 1 -Nåværende 5100 - LNF LNF LNF 95,0 %
65270000 1 - Nåværende 6001 - Bruk og vern av sjø, vassdrag Bruk og vern, sjø, vassdrag SJØ 5,0 %

Hensynssoner Angitt hensyn - landskap i kommuneplanen
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn Beskrivelse Dekningsgrad
65270000 KpAngittHensynSone H550_1 Funksjonell strandsone 67,3 %

Se vedlagt planinformasjon i komplett salgsoppgave for ytterligere informasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei, og er ikke tilknyttet vann og avløp.

Den henvises forøvrig til vedlagt VA-kart fra Bergen Kommune.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS.

Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn.
Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Tomten selges i den stand og stilling som den er ved visning, jfr. lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) § 3-6. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelser i lovens kap. 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingsloven blir med dette redusert for eventuelle mindre vesentlige skjulte feil og mangler.

Kontakt megler for avklaring dersom en skulle ha spørsmål til dette.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men har utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Det forutsettes at kjøper har lest selgers egenerklæring over eiendommens tilstand (vedlegg til denne salgsoppgaven)
før skriftlig bud blir levert til megler. Det fremgår av egenerklæringsskjemaet om selger har tegnet eierskifteforsikring eller ikke.
Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring, uavhengig av om selger tegner eierskifteforsikring eller ikke.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Oppdragsnummer

2001220

Megler

Ansvarlig megler

Christina Erstad
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 45258580
Epost: christina@wmegling.no

Meglerforetak

W Eiendomsmegling AS
Kokstadflaten 35
5257 KOKSTAD
Org.nr. 921 782 063

VEDLEGG

Markus Håland

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

E: markus@wmegling.no

M: 92456782

Benjamin Vågenes Bødtker

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

E: benjamin@wmegling.no

M: 98686586




Siste generert: 30.01.2020 kl 09:56

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: