Midttun | Stort næringslokale i utviklingsområde. I dag er eiendommen benyttet som bilverksted. 516 000,- i årlig leie

W Eiendomsmegling presenterer Totlandsvegen 8. Din nye bolig.

Prisantydning:

6.990.000,-

Totalpris:

7.166.000,-

Byggeår:

1960

Boligtype:

Verksted

Eierform:

Selveier

Tomteareal:

1462.3

Tomtetype:

Eiet

Totlandsvegen 8, eiendommen presenteres av Markus Håland og Christina Erstad.

Totlandsvegen 8

Eiendommen er bebygd med en større verkstedshall med sidefløy og en tilbygd del bestående av tilhørende servicerom. Hele bygningsmassen benyttes i forbindelse med drift av et bilverksted. Bygningen har et BTA på 388 kvm. I tillegg er det på eiendommen utplassert en større stålkontainer innredet som et ekstra kontor og et kompressorrom bygget inn under nedkjøringsveien. I 2010 ble hele bygningsmassen gjennomgående oppgradert.

Fra eiendommen tar det ca. 15 minutter med bil til Bergen sentrum.

Årlige leieinntekter på kr. 516 000,-

Eiendommen har en sentral og attraktiv beliggenhet i Totlandsvegen på Midttun. Like ved Nesttun.

Bygget er i dag utleid som bilverksted. Leieavtale på 5 år er nylig inngått med leietaker.

Området bærer preg av engroshandel, industri og lagerbygg.

Lokalet ble betydelig oppgradert i 2009/2010.

Ta kontakt for visning!

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

Markus Håland

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

E: markus@wmegling.no

M: 92456782

Christina Erstad

Partner | Eiendomsmegler MNEF

E: christina@wmegling.no

M: 45258580

NYTTIG INFORMASJON

Kort om eiendommen

Eiendommen er bebygd med en større verkstedshall med sidefløy og en tilbygd del bestående av tilhørende servicerom. Hele bygningsmassen benyttes i forbindelse med drift av et bilverksted. Bygningen har et BTA på 388 kvm. I tillegg er det på eiendommen utplassert en større stålkontainer innredet som et ekstra kontor og et kompressorrom bygget inn under nedkjøringsveien. I 2010 ble hele bygningsmassen gjennomgående oppgradert.

Eiendommen

Adresse

Totlandsvegen 8
5224 NESTTUN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 44
Bnr. 133

Eierform

Selveier

Areal og innhold

Verkstedshall med 6 løftebukker. Avdelt driftskontor, avdelt lager, mellomgang, WC-rom og garderoberom med dusj. Sidefløy med kundemottak, HC-toalett og spiserom med kjøkken.

Byggeår

1960

Standard

Lagerhall fra antatt 1960. Hoveddelen har mønt tak med en utbygget sidefløy under nedtrekt hovedtak på ca. 2/3 av langveggen mot vest. I tillegg er det en mindre sidefløy som tilbygg fra den ene endeveggen i forlengelsen av utbygget del av hoveddel. Denne delen har pulttak. Takhøyde på midtparti i verkstedshall er ca. 4.10 meter.

Bygningene er oppført i betong/betongsøyler. Leca og tre.
Med unntak av taktekking som nylig var byttet ved overtagelse i 2009 har dagens eier oppgradert hele eiendommen. Følgende arbeider har vært utført:

- Rehabilitering av bygningsmassen og av utvendige tilførselsledninger for vann, avløp og strø.
- Utvendige fasader er pusset og malt, samt fornyet med trekledning på deler.
- Innvendige vegger er tilleggsisolert, platet og malt. Fliser i dusj.
- Himlinger er senket i verkstedshall med opphengt systemhimling og tilleggsisolering. Øvrige himlinger er tilleggsisolert og platet.
- Nytt støpt gulv med nye overflater.
- Nye vinduer, ytterdør med bredt sidefelt til kundemottak og to store nye leddporter.
- Nytt elektrisk anlegg med belysning tilpasset bilverksted.
- Nytt røropplegg- utvendig og innvendig.
- Nytt avtrekk og oppvarming med tre varmepumper. Gulvvarme i deler.
- Ny taktekking på sidefløy- Platetekking på hoveddel er fornyet i forkant av kjøp i 2009.
- Nytt kjøkken og nye sanitærinstallasjoner.
- Ny utvendig planering av plass langs byggets langside. Tidligere lasterampe ble fjernet.

Angitte kostnader til oppgradering er opplyst å være mellom 3-3,5 millioner pluss egeninnsats.

Moderniseringer og påkostninger

Se punkt standard.

Tomt

Stort sett flat tomt bebygget med næringseiendom på 388 kvm i BTA.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

1 462 kvm

Energimerke

Det foreligger ikke energiattest.

Diverse

Eiendommen selges med en leieavtale på 5 år. Leieavalen kan sees hos megler.
Leietaker har kontraktsfestet forkjøpsrett iflg selger, denne blir avklart i etterkant av salget.

Området

Beliggenhet

Midtun er et nærings-og boligområde i Fana bydel i Bergen kommune, like øst for bydelssenteret Nesttun. Engroshandel, industri og lager er viktige næringer i dette området, ellers er det en jevn fordeling mellom bedrifter innen forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift, varehandel og transport. Det er mye næringsmiddelindustri i området, blant annet Kavli, Friele og Q-meieriene.
Det er god biltilgjengelighet og parkeringsdekning på området. Fra Midtun er det 20 minutter med bil til Bergen Sentrum.

Adkomst

Fra Nesttun kjør mot Hardangerveien retning Arna. Ta deretter fjerde avkjørsel i rundkjøringen og følg øvre del av Hardangerveien frem til broen på venstre hånd. Ta deretter til venstre over broen og følg Totlandsvegen frem til nr. 8.

Parkering

Parkering til flere biler på egen tomt.

Bebyggelse

Næring og boligbebyggelse.

Økonomi

Prisantydning

6.990.000,-

Omkostninger

6 990 000,- (Prisantydning)
--------------------------------------------------------
Omkostninger
200,- (Panteattest)
525,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens kartverk)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens kartverk)
174 750,- (Dokumentavgift forutsatt kjøpesum kr. 8 000 000,-)
--------------------------------------------------------
176 000,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 166 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Totalpris inkl omk

7.166.000,-

Kommunale avgifter

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 9.120,- pr 2019

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten er inkludert i de kommunale avgiftene som faktureres kvartalsvis med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

Forsikringsselskap

Nordeuropa forsikring AS

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

28.07.1948 - Dokumentnr: 304046 - Bestemmelse om vannledn.
Med flere bestemmelser

28.07.1948 - Dokumentnr: 304047 - Bestemmelse om vannledn.
Med flere bestemmelser

11.06.1959 - Dokumentnr: 303172 - Bestemmelse om vannledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt

22.06.1965 - Dokumentnr: 304164 - Skjønn
ANG. ERSTATNING I ANL. NEDLEGGING AV KLOAKKLEDN. FOR
FANA KOMMUNE
Gjelder denne registerenheten med flere

01.11.1947 - Dokumentnr: 305731 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1201 Gnr:44 Bnr:119

02.05.2008 - Dokumentnr: 354443 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:1201 Gnr:44 Bnr:889

Kopi av heftelser kan sees hos megler.

Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Megler har tilskrevet Bergen kommune og har fått opplyst at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Vi har dog fått tilsendt bygningstegninger stemplet av bygningssjefen i Fana. Datert 07.11.1964. 24.04.1958, 11.11.1959,

Regulerings- og arealplaner

Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen
TeigID : 259497711
Type: Grunneiendom
Hovedteig: ja
Beregnet areal: 1462,3 m²
Arealkvalitet: Usikker
Arealmerknad: VA
Nord-koord: 6692398
Øst-koord: 299320

Arealmerknad:
VA - Hjelpelinje vannkant

Berøringsgrad:
Berøringsgrad refereres her til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også arealplaner som kun
tangerer eiendommen vises i utlistingen. Beregningen av berøringsgrad nedenfor er gjort ut fra et eiendomsareal på 1462,3 m².

Reguleringsplaner under arbeid:
Planid: 65600000
Type: 35
Plannavn: FANA. GNR 44 BNR 61 M.FL., NÆRINGSOMRÅDET MELLOM
TOTLANDSVEGEN OG HARDANGERVEGEN
Saksnr: 201724033
Status: 1
Berøringsgrad: 100%

Kommune(del)plan(er):
Planid: 60910000
Plannavn: BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 - 2021
Saksnr: 200817958
Ikrafttrådt: 24.04.2013
Berøringsgrad: 100,0 %

Arealformål i kommuneplanen:
Planid: 60910000
Arealformål (kode - forklaring):1300
Arealstatus: Næringsbebyggelse jfr. bestemmelser og retningslinjer Nåværende
Berøringsgrad:62,1 %

Planid: 60910000
Arealformål (kode - forklaring):1001
Arealstatus: Bebyggelse og anlegg jfr. bestemmelser og retningslinjer Nåværende
Berøringsgrad:37,9 %

Hensynssoner i kommuneplanen:
Rød støysone
Planid: 60910000
Sonenr: 21
Beskrivelse: Rød sone
Forklaring: Rød sone iht. T-1442 jfr. bestemmelsene § 27.1.1 og § 13
Berøringsgrad: 24,1 %

Gul støysone:
Planid: 60910000
Sonenr: 28
Beskrivelse: Vei støy
Forklaring: gul sone Gul sone iht. T-1442 jfr. bestemmelsene § 27.1.1 og § 13
Berøringsgrad: 76,0 %

Planer i nærheten av eiendommen
Arealplaner i avstand nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrense.
Planid: 18260000
Type: 30
Plannavn: FANA. MIDTUN, GNR 43 BNR 197 M.FL., MIDTUNBRÅTET BARNEHAGE
Saksnr: 200408701
Status: 3
Ikrafttrådt: 31.05.2010

Planid: 30240005
Type: 31
Plannavn: FANA. GNR 43 BNR 287, MIDTUNHAUGEN, MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING
Saksnr: 200804210
Status: 3
Ikrafttrådt: 18.09.2008

Planid: 30240000
Type: 30
Plannavn: FANA. DEL AV GNR 43 MIDTUN OG GNR 8 SANDAL, INDUSTRIOMRÅDE
Saksnr:
Status: 3
Ikrafttrådt: 11.05.1967

Planid: 30490000
Type: 30
Plannavn: FANA. GNR 45 BNR 1-20, NORDREVOLD
Saksnr:
Status: 3
Ikrafttrådt: 27.03.1962

Planid: 5120300
Type: 30
Plannavn: FANA. SØNDRE INNFARTSÅRE, TILFØRSELSVEI HOP - MIDTUN
Saksnr: 199613936
Status: 3
Ikrafttrådt: 29.01.1996

Planid: 5120303
Type: 31
Plannavn: FANA. GNR 43, SØNDRE INNFARTSÅRE, HOP - MIDTUN
Saksnr: 200002827
Status: 3
Ikrafttrådt: 12.02.2001

Forklaring status:
3 - Endelig vedtatt arealplan

Andre opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk
av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på
overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle
eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei samt offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen.

Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS.

Forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4 vedrørende budgivning avvikes.

Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Prospektet er basert på opplysninger som er innhentet og bearbeidet etter beste skjønn. W Eiendomsmegling kan likevel ikke garantere at prospektet ikke inneholder feil, og påtar seg intet ansvar i forbindelse med dette. Interessenter oppfordres til å foreta teknisk, juridisk og økonomisk gjennomgang av eiendommen som selges.

Videre oppfordres interessenter til å gjøre seg kjent med eventuelle miljørelaterte forhold som for eksempel gasser, grunnforhold, asbest m.m. Selger gir ingen garantier eller påtar seg ansvar i denne forbindelse.

W Eiendomsmegling oppfordrer interessenter til å kontrollere faktaopplysninger ved direkte kontakt mot offentlige instanser, besiktige originale dokument hos megler eller benytte andre pålitelige kilder.

Lov om eiendomsmegling §7-1, §7-2 første til tredje ledd, § 7-4 første og tredje ledd, samt §8-8 fravikes da dette er salg utenfor forbrukerforhold.

Selger vil avvike fra avhendingslovens (prinsippene for denne legges til grunn) § 3-7 til og med § 3-9. Reklamasjonsfristen ihht § 4-19 settes til 1 år.

Kontakt megler for avklaring dersom en skulle ha spørsmål til dette.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Oppdragsnummer

2007219

Megler

Ansvarlig megler

Christina Erstad
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 45258580
Epost: christina@wmegling.no

Meglerforetak

W Eiendomsmegling AS
Kokstadflaten 35
5257 KOKSTAD
Org.nr. 921 782 063

VEDLEGG

Markus Håland

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

E: markus@wmegling.no

M: 92456782

Christina Erstad

Partner | Eiendomsmegler MNEF

E: christina@wmegling.no

M: 45258580
Siste generert: 11.03.2020 kl 12:39

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: