Næringseiendom på Sande | Verksted - godsterminal - lager - administrasjonsbygg

W Eiendomsmegling presenterer Sandevegen 201. Din nye bolig.

Prisantydning:

7.900.000,-

Byggeår:

1976

Boligtype:

Verksted

Eierform:

Selveier

Tomteareal:

5882.7

Tomtetype:

Eiet

W Eiendomsmegling ved Pål Anders Kårstad og Ole Jonny Klopstad Holsen har gleden av å presentere Bygstadvegen 11

Visninger:

Det er ikke satt opp tidspunkt for fellesvisninger. Kontakt megler for privatvisning.

Sandevegen 201

Næringseiendom utbygget med verksted, godsterminal, lager og administrasjonsbygg. Bygningen er på ett plan, oppført i 1976 og med tilbygg for nytt administrasjonsbygg i 1998.

Nåværende eier vil disponere bygget frå 1976 i inn til 2 år. Ved et eventuelt salg før den tid vil Magnus Nistad AS inngå leieavtale for nevnte areal, basert på normal markedsleie. Tilbygget frå 1998, som inneholder kontor og personalrom, blir ved salg stilt ledig for ny eier.

Bygningen har i stor grad standard fra byggeåret og tilbyggingsåret, behov for vedlikehold og en del periodisk vedlikehold må derfor påregnes.

Tomten er godt opparbeidet med intern vei rundt bygningen og romslig parkeringsplass. Eiendommen ligger med kort avstand til E39 og sentralt i regionen, med avstand til Førde på ca. 23 km, til Førde Lufthamn ca.10 km og i område med godt rutesamband til Bergen, Ålesund, Trondheim og Oslo.

Det er god parkeringsdekning og tilrettelagt for tungtransport rundt bygningen.

Hallene har med hensyn til konstruksjon og oppbygging god fleksibilitet for alternative bruksområder.

Bygningen er på ett plan, oppført i 1976 og med tilbygg for nytt administrasjonsbygg i 1998.

Eiendommen har en sentral beliggenhet på Sande.

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

Pål Anders Kårstad

Eiendomsmegler MNEF

E: paal@wmegling.no

M: 99233855

Ole Jonny Klopstad Holsen

Eiendomsmeglerfullmektig

E: ole@wmegling.no

M: 41522029

NYTTIG INFORMASJON

Kort om eiendommen

Næringseiendom utbygget med verksted, godsterminal, lager og administrasjonsbygg. Bygningen er på ett plan, oppført i 1976 og med tilbygg for nytt administrasjonsbygg i 1998.

Nåværende eier vil disponere bygget frå 1976 i inn til 2 år. Ved et eventuelt salg før den tid vil Magnus Nistad AS inngå leieavtale for nevnte areal, basert på normal markedsleie. Tilbygget frå 1998, som inneholder kontor og personalrom, blir ved salg stilt ledig for ny eier.

Bygningen har i stor grad standard fra byggeåret og tilbyggingsåret, behov for vedlikehold og en del periodisk vedlikehold må derfor påregnes.

Tomten er godt opparbeidet med intern vei rundt bygningen og romslig parkeringsplass. Eiendommen ligger med kort avstand til E39 og sentralt i regionen, med avstand til Førde på ca. 23 km, til Førde Lufthamn ca.10 km og i område med godt rutesamband til Bergen, Ålesund, Trondheim og Oslo.

Eiendommen

Adresse

Sandevegen 201
6973 SANDE I SUNNFJORD

Eiendomsbetegnelse

Kommune: GAULAR
Gnr. 61
Bnr. 32

Eierform

Selveier

Areal og innhold

Areal og fordeling pr etasje
1.etg: 803 kvm BTA / 803 kvm BRA
Tilbygg: 160 kvm BTA / 147 kvm BRA
Loft: 55 kvm BTA / 53 kvm BRA

Innhold 1. etasje:
Et kontor, gang, vaskerom og wc med samlet areal på ca.30 kvm, 20 kvm fryserom og 59 kvm kjølelager. Resterende areal er verksted, lagerhall og godsterminal med to lasteramper. Høyde i hallen er ca. 4 meter underkant drager.

Innhold administrasjonsbygg:
Kontorareal, pause-/møterom, sanitærrom, garderober, bøttekott, arkivrom og hovedinngang.

Innhold loft:
Ventilasjonsrom og lager.

Byggeår

1976

Standard

Bygningen har i stor grad standard frå byggeåret og tilbyggingsåret.

Tomt

Tomten ligger på planert fylling med tørrmurte gråsteinsmurer langs elven og langs interne veier og parkeringsareal. På vestsiden av bygningen er det vaskeplass med betongplate på grunn. Tomten er ellers opparbeidet med asfalterte trafikk- og parkeringsareal, og mindre grøntareal.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

5 883 kvm

Byggemåte

Informasjon om byggemåte er hentet fra verditakst utført av takstmann Bjarte Roska:

Grunn og fundamenter:
Punkt- og stripefundament av betong på planert fylling.

Yttervegger:
Bygningen er oppført i prefabrikkert betongkonstruksjon med søyler og drager av betong, og veggelement av betong med isoporkjerne.
20 cm betongelement med 5 cm isoporkjerne i veggelement fra 1976. Innvendige med stålglatta overflate og utvendig med frilagt singel.
30 cm betongelement med 10 cm isoporkjerne i veggelement fra 1998. Innvendig med stålglatta overflate og utvendig med singelbelegg.

Fasader:
Betongelement med hvit singel.

Utvendige dører og vinduer:
Vindu med 2-lags glass i trekarmer i den eldste delen.
Vindu med 2-lags glass I aluminiumskarm i tilbygget.
Ytterdører med glass, i rammer og karmer av aluminium.
Ledda stålporter i verksted- og lagerhallen.

Takkonstruksjoner:
Takkonstruksjon fra 1976 er av betongdragerer og siporexelement, med utvendig isolering og taktekking av membran.
Takkonstruksjonen fra 1998 er av holdekkeelement med utvendig isolering og taktekking av membran.
Taktekkingen på den eldste delen har i følge opplysninger under befaringen vore skiftet, men årstallet er ukjent.
Takflaten har avrenning til takluker og nedløp med varmekabler.

Gulvsystemer:
Gulv av betongplate på grunn.

Innvendige overflater gulv:
Belegg og flis.

Innvendige overflater vegg:
Malte overflater på underlag av strie og stålglatta betong.

Innvendige overflater himling:
I kontorfløyen er det systemhimlinger.
Hallene har synlige takelement av siporex og holdekke av betong.

Innerveggskontruksjon:
Lettvegger av bindingsverk med plater og malt strie.
For utfyllende informasjon om boligens tilstand se tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

Oppvarming

Balansert ventilasjon, varmekabler og varmepumper.

Området

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet på Sande, ca. 600 meter øst for den nye traseen for E39. Bygningen ligger med kort avstand til E39 og sentralt i regionen, med avstand til Førde på ca. 23 km, til Førde Lufthavn ca.10 km og i område med godt rutesamband til Bergen, Ålesund, Trondheim og Oslo. Nærhet til barnehage, barne- og ungdomsskule, kommunale tjenestekontor, butikker og andre private og offentlige tjenestetilbud.

Parkering

Det er god parkeringsdekning og tilrettelagt for tungtransport rundt bygningen.

Bebyggelse

Nærliggende sentrumsareal er utbygget med forretningsbygg for etablert handels- og servicebedrifter, kommunale bygg, hotell og boligområde.

Økonomi

Prisantydning

7.900.000,-

Omkostninger

7 900 000,- (Prisantydning)
--------------------------------------------------------
Omkostninger
200,- (Panteattest)
525,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens kartverk)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens kartverk)
197 500,- (Dokumentavgift forutsatt kjøpesum kr. 7 900 000,-)
--------------------------------------------------------
198 750,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 098 750,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Verditakst

7.400.000,-

Kommunale avgifter

Kr. 57 510,- per år (2019)

De kommunale avgiftene inkluderer vann, avløp og renovasjon.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 11.487,- pr 2019

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

02.04.1998 - Dokumentnr: 1478 - Bruksrett
til garasjebygg
Rettshavar: Magnus Nistad 090431


16.10.1995 - Dokumentnr: 4719 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1430 Gnr:61 Bnr:1


16.10.1995 - Dokumentnr: 4719 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere


16.10.1995 - Dokumentnr: 4719 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:1430 Gnr:61 Bnr:1 Fnr:50


Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Megler har tilskrevet Gaular kommune og fått opplyst følgende:

Det foreligger ferdigattest vedrørende garasjebygg datert 22.06.1970.

Det kan likevel være utført søknadspliktige arbeider på eiendommen som ikke er omsøkt, og som det ikke er gitt ferdigattest for.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsfunksjoner ifølge Gaular kommune.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger og vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS.

Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn.
Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Prospektet er basert på opplysninger som er innhentet og bearbeidet etter beste skjønn. W Eiendomsmegling kan likevel ikke garantere at prospektet ikke inneholder feil, og påtar seg intet ansvar i forbindelse med dette. Interessenter oppfordres til å foreta teknisk, juridisk og økonomisk gjennomgang av eiendommen som selges.

Videre oppfordres interessenter til å gjøre seg kjent med eventuelle miljørelaterte forhold som for eksempel gasser, grunnforhold, asbest m.m. Selger gir ingen garantier eller påtar seg ansvar i denne forbindelse.

W Eiendomsmegling oppfordrer interessenter til å kontrollere faktaopplysninger ved direkte kontakt mot offentlige instanser, besiktige originale dokument hos megler eller benytte andre pålitelige kilder.

Lov om eiendomsmegling §7-1, §7-2 første til tredje ledd, § 7-4 første og tredje ledd, samt §8-8 fravikes da dette er salg utenfor forbrukerforhold.

Reklamasjonsfristen ihht § 4-19 settes til 1 år.

Kontakt megler for avklaring dersom en skulle ha spørsmål til dette.
I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Oppdragsnummer

2013219

Megler

Ansvarlig megler

Pål Anders Kårstad
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99233855
Epost: paal@wmegling.no

Meglerforetak

W Eiendomsmegling AS
Kokstadflaten 35
5257 KOKSTAD
Org.nr. 921 782 063

VEDLEGG

Pål Anders Kårstad

Eiendomsmegler MNEF

E: paal@wmegling.no

M: 99233855

Ole Jonny Klopstad Holsen

Eiendomsmeglerfullmektig

E: ole@wmegling.no

M: 41522029
Siste generert: 08.01.2020 kl 21:46

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: