FANAFLATEN | Utviklingseiendom med kombinasjonslokaler

W Eiendomsmegling presenterer Fanaflaten 4. Din nye bolig.

SOLGT
Prisantydning:

15.000.000,-

Byggeår:

1955

Boligtype:

Kombinasjonslokale

Eierform:

Selveier

Tomteareal:

21937

Tomtetype:

Eiet

Fanaflaten 4

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

Pål Anders Kårstad

Eiendomsmegler MNEF

E: paal@wmegling.no

M: 99233855

Markus Håland

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

E: markus@wmegling.no

M: 92456782

NYTTIG INFORMASJON

Eiendommen

Adresse

Fanaflaten 4
5244 FANA

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 96
Bnr. 710

Eierform

Selveier

Areal og innhold

Kjeller
380 kvm BTA / kvm BRA 355
Trappegang, gang, fyrrom, wc, tavlerom, fryserom, kjølerom, arkiv, laboratorium og diverse lagerrom.

1. etasje
380 kvm BTA / kvm BRA 356
Inngang, trappegang, gang, bibliotek, tavlerom, kott, datarom, 6 kontorer og vaktmesterleilighet

2. etasje
380 kvm BTA / kvm BRA 356 Trapp, gang, spiserom, garderobe, 2 toaletter, kopirom, kott og 9 kontorer.

3. etasje
249 kvm BTA / kvm BRA 245
Trapp, gang, 9 kontorer, 3 lagerrom, 2 wc og gjesterom.

Loft
Uinnredet loft med takhøyde i mønet på 2 meter. Arealet er ikke målbart.

Byggeår

1955

Standard

Eiendommen ligger i landlige omgivelser nær Fana Kirke. Nabolaget består av både eneboliger og ubebygget areal. Hovedbygningen er sørvestvendt med pen utsikt over nærområdet. Gangavstand til buss og butikk. God parkeringsdekning på egen tomt.

Eiendommen ligger i sørvestvendt lett skrånende terreng. Det er til sammen tre parseller med totalt areal på 21 937,3 m². Asfaltert innkjørsel og biloppstillingsplass. For øvrig består arealene av plen og beplantning.

HOVEDBYGNING
Kontorbygning med tre etasjer og kjeller oppført i betong -og murkonstruksjon i 1954-56. Totalt bruksareal utgjør ca. 1 300 m². Bygningen er i utgangspunktet bra vedlikeholdt, men har eldre standard.

GARASJE
Garasjebygning på ca. 90 m² oppført i murkonstruksjon. Bygningen har eldre standard og trenger oppgradering. Antatt byggeår ca. 1960 med utvidelse i 1974.

UTHUS
Eldre uthus over to etasjer oppført i murkonstruksjon. Grunnflaten er ca. 80 m². Bygningen trenger oppgradering. Antatt byggeår ca. 1959.

VERKSTED OG DRIVHUS
Eldre slitt verksted med grunnflate på ca. 90 m². Eldre drivhus som ikke er oppmålt. Antatt byggeår ca. 1958

Tomt

Kommune: BERGEN
Gnr. 96
Bnr. 710

Kommune: BERGEN
Gnr. 96
Bnr. 271

Kommune: BERGEN
Gnr. 96
Bnr. 272

Eiendommen ligger i sørvestvendt lett skrånende terreng. Det er tilsammen tre parseller med totalt areal på 21 937,3 m². Asfaltert innkjørsel og biloppstillingsplass. For øvrig består arealene av plen og beplantning.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

21 937 kvm

Byggemåte

Informasjon om byggemåte er hentet fra takstdokument utført av takstmann Heine Skage:

Grunn og fundamenter
Bygningen står på antatt fjell og faste masser.

Ytterveggskonstruksjon
Ytterveggene er oppført i betong -og murkonstruksjon,.

Fasader
Fasadene er kledd med Steniplater.

Takkonstruksjon
Saltak bygget opp med sperrer. Loft med adkomst via luke.

Taktekking
Taket er tekket med eldre teglpanner. Undertak av sutaksbord og papp.

Etasjeskillere
Bygningen har etasjeskillere utført i betong.

For utfyllende informasjon om tilstand se takstdokument som er vedlagt salgsoppgaven.

Diverse

Hovedbygningen har eldre standard men kan leies ut. Det er foretatt kapitalisering av leieinntekter med årsleie på kr. 900,- pr. m². Garasje, uthus, drivhus og verksted er i dårlig stand og er ikke utleieberegnet.

Med bakgrunn i standard og beliggenhet er det lagt til grunn årlig leie på kr. 900,- pr. m². Ved avkastningskrav på 7 % gir dette kapitalisert verdi på kr. 12 000 000,-. I tillegg har uthus og garasjer potensiale for leieinntekter dersom disse oppgraderes. Potensiale i utearealer, uthus og garasjer er samlet vurdert til kr. 3 000 000,-

Området

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige omgivelser nær Fana Kirke. Nabolaget består av både eneboliger og ubebygget areal. Hovedbygningen er sørvestvendt med pen utsikt over nærområdet. Gangavstand til buss og butikk. God parkeringsdekning på egen tomt.

Parkering

Parkering til flere biler på egen tomt.

Økonomi

Prisantydning

15.000.000,-

Omkostninger

15 000 000,- (Prisantydning)
--------------------------------------------------------
Omkostninger
200,- (Panteattest)
525,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens kartverk)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens kartverk)
375 000,- (Dokumentavgift forutsatt kjøpesum kr. 15 000 000,-)
--------------------------------------------------------
376 250,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
15 376 250,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten er inkludert i de kommunale avgiftene som faktureres kvartalsvis med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser i eiendomsrett:

1962/300680-3/106 05.02.1962 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Bestemmelse om gjerde

1960/300628-2/106 05.02.1960 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Elektriske kraftlinjer

GRUNNDATA:

25.05.2010 - Dokumentnr: 369288 - Festenummer gitt bruksnummer
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1201 Gnr:96 Bnr:1

25.05.2010 - Dokumentnr: 369288 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:1201 Gnr:96 Bnr:1 Fnr:2

Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Megler har tilskrevet Bergen kommune og har fått opplyst at det foreligger ferdigattest på eiendommen. Ferdigattesten er vedlagt salgsoppgaven.

Regulerings- og arealplaner

I kommuneplanens arealdel er eiendommen vist som LNF, dekningsgrad 100 %.

Kommuneplan:
Planid: 65270000
Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
Ikrafttrådt: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100 %

Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen:
Planid: 65270000
Hensynssonetype: KpAngittHensynSone
Hensynssonenavn: H570_5
Beskrivelse: Fana-Stend
Dekningsgrad: 100 %

Hensynssoner Angitt hensyn - landbruk i kommuneplanen:
Planid: 65270000
Hensynssonetype: KpAngittHensynSone
Hensynssonenavn: H510_4
Beskrivelse: Sammenhengende landbruk
Dekningsgrad: 27,7 %

Hensynssoner Faresone i kommuneplanen:
Planid: 65270000
Hensynssonetype: KpFareSone
Hensynssonenavn: H310_1
Beskrivelse: Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred
Dekningsgrad: 0,1 %

Vei, vann og avløp

Privat vei til Fanaflaten går over denne eiendommen. Kort avstand til offentlig vei.

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Eiendommen har septiktank.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på
at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt
tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Konsesjon

Erverv av tomt krever egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kjøper må tegne grønt skjema for konsesjonsfrihet. Kjøper bærer risiko for å få konsesjon.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS.

Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn.
Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Prospektet er basert på opplysninger som er innhentet og bearbeidet etter beste skjønn. W Eiendomsmegling kan likevel ikke garantere at prospektet ikke inneholder feil, og påtar seg intet ansvar i forbindelse med dette. Interessenter oppfordres til å foreta teknisk, juridisk og økonomisk gjennomgang av eiendommen som selges.

Videre oppfordres interessenter til å gjøre seg kjent med eventuelle miljørelaterte forhold som for eksempel gasser, grunnforhold, asbest m.m. Selger gir ingen garantier eller påtar seg ansvar i denne forbindelse.

W Eiendomsmegling oppfordrer interessenter til å kontrollere faktaopplysninger ved direkte kontakt mot offentlige instanser, besiktige originale dokument hos megler eller benytte andre pålitelige kilder.

Lov om eiendomsmegling §7-1, §7-2 første til tredje ledd, § 7-4 første og tredje ledd, samt §8-8 fravikes da dette er salg utenfor forbrukerforhold.

Selger vil avvike fra avhendingslovens (prinsippene for denne legges til grunn) § 3-7 til og med § 3-9. Reklamasjonsfristen ihht § 4-19 settes til 1 år.

Kontakt megler for avklaring dersom en skulle ha spørsmål til dette.
I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er opplyst eller særskilt avtalt for kjøpet.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Oppdragsnummer

2014019

Megler

Ansvarlig megler

Pål Anders Kårstad
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99233855
Epost: paal@wmegling.no

Meglerforetak

W Eiendomsmegling AS
Kokstadflaten 35
5257 KOKSTAD
Org.nr. 921 782 063

VEDLEGG

Pål Anders Kårstad

Eiendomsmegler MNEF

E: paal@wmegling.no

M: 99233855

Markus Håland

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

E: markus@wmegling.no

M: 92456782
Siste generert: 12.02.2020 kl 15:19

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: