W | Byggeklar og flat tomt i landlige omgivelser på Botnane - Fri utsikt mot sjø - Mulighet for leie båtplass

W Eiendomsmegling presenterer Myrane 2. Din nye bolig.

Prisantydning:

390.000,-

Totalpris:

411.424,-

Boligtype:

Tomt

Eierform:

Selveier

Tomteareal:

1430.2

Tomtetype:

Eiet

W Eiendomsmegling ved Ben Inge Rasmussen har gleden av å presentere Myrane 2

Visninger:

Det er ikke satt opp tidspunkt for fellesvisninger. Kontakt megler for privatvisning.

Myrane 2

Tomten har en flott og landlig beliggenhet i ett mindre bolig felt. Her er det flott og fri utsikt mot grøntområder, mektige fjell og sjøutsikt.
For de som er interessert i båt og fiske, har en mulighet for leie båtplass kun ett lite stykke fra tomten lengre inn i bukten.
Område består av flere flotte turmuligheter i fjellene rundt. Her kan du variere mellom korte og lange turer.
Det er kort vei til badestrand.

Fra eiendommen er det ca. 45 km til Svelgen og 70 km til Florø.

Tomten ligger i ett boligfelt med 4 andre oppførte hus.

Det er ført vann og avløp frem til eiendommen.

Fri utsikt mot frodige grøntområder og sjø.

Tomten er tilknyttet felles brønn med tilhørende vannledning og pumpehus

Tomten har svært gode solforhold

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

Ben Inge Rasmussen

Eiendomsmegler MNEF

E: ben@wmegling.no

M: 94782005

NYTTIG INFORMASJON

Kort om eiendommen

Tomten har en flott og landlig beliggenhet i ett mindre bolig felt. Her er det flott og fri utsikt mot grøntområder, mektige fjell og sjøutsikt.
For de som er interessert i båt og fiske, har en mulighet for leie båtplass kun ett lite stykke fra tomten lengre inn i bukten.
Område består av flere flotte turmuligheter i fjellene rundt. Her kan du variere mellom korte og lange turer.
Det er kort vei til badestrand.

Fra eiendommen er det ca. 45 km til Svelgen og 70 km til Florø.

Eiendommen

Adresse

Myrane 2
6723 SVELGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bremanger
Gnr. 54
Bnr. 31

Eierform

Selveier

Tomt

Tomten som er på 1430 kvm ligger fint til ytterst i ett mindre boligfelt. Dette er en kurant tomt som er flat og romslig.
Den er masseutskiftet og det er ført vann og avløp frem til tomtegrensen

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

1 430 kvm

Diverse

Typiske utgifter for kjøp av tomt er:
Alle avgifter og gebyrer med søknader om bygging, evt. opparbeidelse av tomt, sikringsarbeider, vann- og avløpsledninger og tilknytningsavgifter til kommunen og evt. private, teleledninger, oppføring av bygg mm.

Typiske utgifter for eier etter oppføring er:
Bygningsforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei og velforening.

Tomten er byggeklar og er det er ført vann og avløp frem til eiendommen.

Området

Beliggenhet

Tomten har en flott og landlig beliggenhet i ett mindre bolig felt. Her er det flott og fri utsikt mot grøntområder, mektige fjell og sjøutsikt.
For de som er interessert i båt og fiske, har en mulighet for leie båtplass kun ett lite stykke fra tomten lengre inn i bukten.
Område består av flere flotte turmuligheter i fjellene rundt. Her kan du variere mellom korte og lange turer.
Det er kort vei til badeplass.

Fra eiendommen er det ca. 45 km til Svelgen og 70 km til Florø.

Adkomst

Enkel adkomst fra fellesvei og hovedvei

Bebyggelse

Tomten ligger i ett mindre boligfelt med 4 andre hus.

Økonomi

Prisantydning

390.000,-

Omkostninger

390 000,- (Kjøpesum)
------------------------------------------------------
Omkostninger:
204 (Panteattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 750,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 390 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt))
------------------------------------------------------
21 424- (Omkostninger totalt)
------------------------------------------------------
411 424,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Totalpris inkl omk

411.424,-

Info formuesverdi

Det vil tilkomme formuesverdi etter at eventuell bolig er oppført. Denne vil variere etter størrelse på bolig og kvadratmeterpriser i området.

For at boligen skal anses som primærbolig forutsettes det at eier har sin folkeregisteradresse her. Andre boligeiendommer vil skattemessig bli behandlet som sekundærboliger, med unntak for eiendom som er regulert som fritidsbolig, og brukes som dette aveier. Info om formuesverdi er hentet fra altinn.no. Formuesverdien justeres normalt årlig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Verditakst

390.000,-

Kommunale avgifter


Driftsutgifter i forbindelse med felles brønn og pumpehus.
Gebyr for tømming av septiktank:

En må påregne at de kommunale avgiftene øker etter ferdigstillelse av bolig. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten er inkludert i de kommunale avgiftene.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4648/54/31:
29.10.2002 - Dokumentnr: 4831 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:4648 Gnr:54 Bnr:24
til areal i forlenging av tomten mot sjøen.
Overført fra: Knr:4648 Gnr:54 Bnr:5
Gjelder denne registerenheten med flere

13.07.2009 - Dokumentnr: 513565 - Bestemmelse om kloakkledn
Rettighetshaver: Knr:4648 Gnr:54 Bnr:30

07.05.2008 - Dokumentnr: 366784 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4648 Gnr:54 Bnr:5

01.01.2020 - Dokumentnr: 548658 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1438 Gnr:54 Bnr:31

Regulerings- og arealplaner

Tomten er regulert til boligformål.
Alle bygg skal plasseres i eller innenfor byggegrensen som er vist på plankartet.
Bygningsvolum, fasader og fasadeelementer skal gi en harmonisk utforming både i seg selv og i henhold til omgivelsene. Det skal i denne sammenheng legges vekt på at byggeområdet får en helskapelig karakter med hensyn til material og fargebruk.
Vannforsyning fra borehul/ny brønn og felles avløpsanlegg med utslipp til sjø.

Det angitte området skal brukes til boligformål med tilhørende anlegg, garasjer og uthus. Bygningene skal oppføres i bindingsverk med utvendig kledning av tre. Kledningen bør være malt i naturfarger, en må unngå hvit, gult, blått og andre farger som ikke passer i naturen.
Lyd og brann krav i henhold til byggeforskrift.
Eier bestemmer selv hvordan tomten skal utarbeides. Tillatt grad av utnytting er sett til BYA=30%. Her skal det medregnes tilkomstvei og oppstillingsplass for 2 biler.

Vei, vann og avløp

Tomten er tilknyttet felles vei frem til fylkesvei.
Tomten er tilknyttet felles brønn med tilhørende vannledning og pumpehus på eiendommen gnr. 54 og bnr. 5 (hovedbruket) mot forholdsmessig deltakelse i driftsutgiftene.
Tomten er tilknyttet felles septiktank på tomten med Grn. 54 Bnr. 30 (nabotomten).

Konsesjon

Tomten er ikke konsesjonspliktig men ved kjøp av ubebebygd tomt må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfritak.
Megler vil bistå med dette.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale.

Budgivning

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (finn.no eller digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Bud kan derfor ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis og minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS.

Når du har lagt inn bud vil megler bekrefte at budet er mottatt. Kontakt megler dersom du mot formodning ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid etter at bud er inngitt. Megleren holder deg også oppdatert om andre bud som kommer inn.
Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Kontakt megler for avklaring dersom en skulle ha spørsmål til dette.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men har utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i dette før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av bolig. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen fra overtakelse og de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Kontakt megler eller gå inn på www.soderbergpartners.no for ytterligere informasjon.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Lånefinansiering

Ta kontakt med megler for uforpliktende lånetilbud.

Oppdragsnummer

2014020

Megler

Ansvarlig megler

Ben Inge Rasmussen
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 94782005
Epost: ben@wmegling.no

Meglerforetak

W Eiendomsmegling AS
Kokstadflaten 35
5257 KOKSTAD
Org.nr. 921 782 063

VEDLEGG

Ben Inge Rasmussen

Eiendomsmegler MNEF

E: ben@wmegling.no

M: 94782005
Siste generert: 09.07.2020 kl 12:01

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: