SENTRUM | 4 butikklokaler midt i Bergen selges samlet. Totale leieinntekter på 888.220,- Salg av AS

W Eiendomsmegling presenterer Christian Michelsens gate 11. Din nye bolig.

Prisantydning:

12.000.000,-

Byggeår:

1937

Boligtype:

Forretning/butikk

Eierform:

Selveier

Tomteareal:

392

Tomtetype:

Eiet

Christian Michelsens gate 11

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

Markus Håland

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

E: markus@wmegling.no

M: 92456782

Christina Erstad

Partner | Eiendomsmegler MNEF

E: christina@wmegling.no

M: 45258580

NYTTIG INFORMASJON

Kort om eiendommen

Eiendommen har sentral og god beliggenhet like ved Den Nationale Scene. Lokalene har i hovedsak god standard med god eksponering mot gaten.

Bygård oppført i murkonstruksjon i 1937. Det er butikklokaler i 1. etasje med tilhørende arealer i underetasjen. For øvrig består bygningen av leiligheter. Seksjon nr. 1 er i underetasjen og seksjon nr. 2 er i 1. etasje. Utvendig er bygningen bra vedlikeholdt. Innvendig er lokalene pusset opp over tid og har i hovedsak god standard.

Fire butikklokaler fordelt over to næringsseksjoner. Lokalene er inndelt slik at leietagere disponerer arealer både i 1. etasje og i underetasjen.

Seksjonene er oppdelt i fire ulike utleielokaler som alle har egen inngang fra gatenivå. Tre lokaler har i tillegg intern trapp til tilhørende arealer i underetasjen. Bruttoareal utgjør til sammen ca. 559 m², med årlig leie på 888 000,-

Eiendommen

Adresse

Christian Michelsens gate 11
5012 BERGEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Bergen
Gnr. 165
Bnr. 187
Snr. 2

Eierform

Selveier

Byggeår

1937

Standard

Bygård oppført i murkonstruksjon i 1937. Det er butikklokaler i 1. etasje med tilhørende arealer i underetasjen. For øvrig består bygningen av leiligheter. Seksjon nr. 1 er i underetasjen og seksjon nr. 2 er i 1. etasje. Utvendig er bygningen bra vedlikeholdt. Innvendig er lokalene pusset opp over tid og har i hovedsak god standard.

1.etasje:
Frisørsalong med toalett og kjøkken/mikserom. Arealet i denne etasjen er 124 m². Intern trapp til underetasjen. Frisørsalong med bakrom. Arealet er 28 m². Bergen Flyt. Arealet i denne etasjen er 46 m². Intern trapp til underetasjen. Fotograflokale med wc og bakrom. Arealet i denne etasjen er 71 m². Intern trapp til underetasjen.

Underetasje:
Intern trapp fra frisørsalong med adkomst til gang, kontorplass og kjøkken/spiserom. Arealet i denne etasjen er 37 m². Intern trapp fra Bergen Flyt til hall, bad/vaskerom og 7 stk. behandlingsrom. Arealet i denne etasjen er 129 m². Intern trapp fra fotograf med adkomst til hall, bod, studio og bakrom/verksted. Arealet i denne etasjen er 66 m². Følgende rom med adkomst fra felles gang: wc, bod og teknisk rom for fotograf og hudpleiesalong. Dette arealet utgjør 11 m².

Tomt

Eiendommen ligger i forholdsvis flatt terreng med felles tomt på 392 m². Bygningen opptar det meste av arealet. Liten bakplass

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

392 kvm

Byggemåte

Informasjon om byggemåte er hentet fra rapport utført av takstmann Heine Skage:

Grunn og fundamenter: Bygningen står på antatt fjell og faste masser. Grunnmuren er oppført i gråstein og betong.

Yttervegger: Ytterveggene er oppført i mur, pusset og malt utvendig. 1. etasje har flislagt fasade mot gaten.

Takkonstruksjoner: Dels saltak tekket med takpanner og dels flatt tak tekket med papp. Taket er ikke inspisert.

Gulvsystemer: Bygningen har etasjeskillere utført i betong.

For utfyllende informasjon om boligens tilstand, kontakt megler, eller se pkt "standard".

Energimerke

Eiendommen er ikke energimerket.

Diverse

W Eiendomsmegling har fått i oppdrag å selge 100 % av aksjene i CHRM 11 AS (heretter kalt "Selskapet"), org. nr. 924 111 941, som har eiendommen Christian Michelsens gate 11, gnr. 165, bnr. 187, snr. 2 og Jon Smørs gate 10, gnr. 165, bnr. 187, snr. 1 i BERGEN kommune som hovedaktiva ([Eiendommen])

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra takstdokumenter og er ikke kontrollmålt av megler.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen.

Arealopplysninger om P-rom/S-rom/BRA/BTA m.v. er hentet fra takstrapport. Det gjøres oppmerksom på at klassifiseringen av arealer er gjort i samsvar med NS3940 med rominndeling fra takstrapport, dagens faktiske bruk av rom er derfor lagt til grunn uavhengig av om bruken er godkjent av bygningsmyndighetene.

Selskapet er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom.

Det er registrert noe avvik mellom areal i leiekontrakter og oppmålt areal. I beskrivelsene over av de ulike lokalene er det brukt nettoarealer. Ved beregning av leie, og i leiekontrakter, er det brukt bruttoarealer.

Vestbo er forretningsfører som sameiet.
Det betales Kr 16 374,- pr. mnd. i felleskostnader. Se vedlegg. Beløpet er opplyst av forretningsfører, og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.

Se kakediagram vedlagt salgsoppgaven som viser en ytterligere fordeling av felleskostnader for 2019.

Selskapet har et byggelån ifbm oppgraderinger i bygget: Selskapet har avtale med Vestbo Finans AS om byggelån/driftskreditt på inntil 1,3 mil Tilbakebetales innen 31.08.2024. Se vedlegg.

Området

Beliggenhet

Eiendommen har sentral og god beliggenhet like ved Den Nationale Scene. Lett adkomst. Dette er et hjørnehus med god eksponering mot gaten og nærområdene. Kort gangavstand til alle byens fasiliteter. Parkeringshus like ved.

Parkering

Offentlig parkering i området. Det er dropp of sone like i nærheten av bygget.
City Park og Klostergarasjen like ved.

Økonomi

Prisantydning

12.000.000,-

Omkostninger

12 000 000,- (Kjøpesum)
------------------------------------------------------
Omkostninger:
204 (Panteattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr per pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
------------------------------------------------------
1 374,- (Omkostninger totalt)
------------------------------------------------------
12 001 374,- (Totalpris inkl. omkostninger)

FORMUESVERDI

Formuesverdi primær 7.501.080,- pr. 2018

Info formuesverdi

Bygning: kr 6.501.080,-
Tomt: kr 1.000.000,-

Eiendommens skattemessige saldoverdi var i 2018 satt til NOK 7.501.080 ,-

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter kr. 12 776,- EKS. MVA pr. år
Eiendomsskatt seksjon 1: kr. 9 635,-
Eiendomsskatt seksjon 2: kr. 25 135

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Kommunale avgifter har 4 terminer per år med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten er inkludert i de kommunale avgiftene som faktureres kvartalsvis med hovedforfall 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11.

Forsikringsselskap

Eiendommen er forsikret av IF. Årlig premie er 75 313,- for hele sameiet.
Dette betales av sameiet og er inkludert i felleskostnadene.

Forsikringsbevis kan sees hos megler.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne enn legalpanteretten. Slik beslutning krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd.

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen.

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

11.02.1919 - Dokumentnr: 910324 - Erklæring/avtale
Byggeregler for brannstrøket
Overført fra: Knr:1201 Gnr:165 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/5768-4/106 15.03.1976 PANTSETTELSESERKLÆRING
Beløp: NOK 10 000
Panthaver: SAMEIET
LØPENR: 898024
prioritert og uten opptrinnsrett etter 80 % av kjøpesummen i første skjøte som tgl. på snr. Plikt til å vike for inntil 80 % av takst etter Forsikringsrådets regler. A.135

21.12.2005 - Dokumentnr: 44017 - Leieavtale
Leietid: 5 år
Fra dato: 01/09-2005
Leie: NOK 120 000 pr. år
Rettighetshaver: Studio 1 Fotografene AS
Org.nr: 888 232 702
Med flere bestemmelser om leien ,indeksregulering samt rett til ytterligere leie av de 140 m2 butikklokalene.
Med flere bestemmelser om bruken av lokalene.
Kan ikke framleies uten samtykke av hjemmelshaver/utleier. Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Gjelder denne registerenheten med flere

31.10.2011 - Dokumentnr: 892907 - Leieavtale
Leietid: 5 år
Fra dato: 01/10-2011
Leie: NOK 280 000 pr. år
Rettighetshaver: Liven AS
Org.nr: 984 350 511
Bestemmelser om forlengelse
Kan ikke framleies uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Gjelder denne registerenheten med flere

15.03.1976 - Dokumentnr: 5768 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1 og 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/100 og 16/100
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 014 SEKSJONER

Matrikkelinfo:

Matrikkel: Kommune: 4601 BERGEN Gnr: 165 Bnr: 187 Seksjon: 1
Eiet/festet: Eiet
Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 12/100
Hjemmelshaver: CHRM 11 AS
Adresse: Jon Smørs gate 10, 5011 BERGEN
Kommentar: Underetasje

Matrikkel: Kommune: 4601 BERGEN Gnr: 165 Bnr: 187 Seksjon: 2
Eiet/festet: Eiet
Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 16/100
Hjemmelshaver: CHRM 11 AS
Adresse: Christian Michelsens Gate 11, 5011 BERGEN
Kommentar: 1. etasje

Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Megler har tilskrevet Bergen kommune og fått opplyst følgende:

Det foreligger ferdigattest vedrørende Endring Kontor/administrasjonsbygg datert 26.11.2002.
Det foreligger ferdigattest vedrørende 5 etasjers murbygning datert 06.02.1937
Det foreligger attest vedrørende installert varmtvann og centralvarmeanlegg datert 06.10.1936.
Det foreligger ferdigattest vedrørende ominnredning av 1.etasje datert 15.09.1966
Det foreligger ferdigattest vedrørende lovlig varmeanlegg datert 23.11.1966.

Det kan likevel være utført søknadspliktige arbeider på eiendommen som ikke er omsøkt, og som det ikke er gitt ferdigattest for.

Se vedlagte dokumenter.

Regulerings- og arealplaner

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 10000
Plannavn: BERGENHUS. BRANNSTRØKET AV 1916
Ikrafttrådt: 22.05.1919
Dekningsgrad: 100,00 %

Reguleringsplaner under grunnen:
PlanID: 9910101
Plannavn: BERGENHUS. PARKERINGSANLEGG OG VEGTUNNEL UNDER KLOSTERET
Ikrafttrådt: 22.04.2002
Dekningsgrad: 100,00 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner under grunnen)
PlanID: 9910101
Reguleringsformål: 399 - Annet trafikkområde
Dekningsgrad: 100,00 %

Begrensninger (Reguleringsplaner under grunnen)
PlanID: 9910101
Reguleringsformål: 662 - Bevaring av anlegg
Dekningsgrad: 100,00 %

Kommuneplan:
PlanID: 65270000
Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
Ikrafttrådt: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100,00 %

Arealformål i kommuneplanen:
PlanID: 65270000
Arealstatus: 2 - Framtidig
Arealformål: 1130 - sentrumsformål
Beskrivelse: Sentrumskjerne
Områdenavn: S1
Dekningsgrad: 100,00 %

For Planinformasjon med plankart og tegnforklaring se salgsoppgave.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp har private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen regning. For ytterligere opplysninger om de private stikkledningene tar man kontakt med kommunen.

Øvrige kjøpsforhold

Betalingsvilkår

Fullt oppgjør (kjøpesum og omkostninger) skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtakelsesdato.

Det forutsettes at kjøper gjør opp gjelden til selskap i samme konsern. Eventuelle kostnader i forbindelse med innfrielse vil bli belastet selger.

Det er ingen ansatte eller lønns- og pensjonsforpliktelser i Selskapet.

Pro & contra
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/ leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Kreditvurdering
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Salget vil bli underlagt en tilpasset versjon av NEF "Meglerstandard med oppgjørsansvarlig november 2019" (heretter kalt
"Aksjekjøpsavtalen"). Se vedlegg til salgsoppgave.

Overtagelse

Overtakelse etter avtale. Vennligst spesifiser ønsket overtagelse ved budgivning.

Budgivning

Salget av Eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100% av aksjene i Selskapet.

Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på Eiendommen. Hvilke tillegg og fradrag som skal gjøres i eiendomsverdien, fremgår av Aksjekjøpsavtalen. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe Selskapet på andre betingelser enn de som følger av Aksjekjøpsavtalen, må det fremgå eksplisitt av budet. Det må også tas eksplisitt forbehold i budet dersom det ønskes gjennomført en etterfølgende due diligence av salgsmateriell/salgsoppgaven, eller dersom det tas andre forbehold.

Bud kan trygt og enkelt legges inn elektronisk med bank-ID via nettannonsen (digital salgsoppgave) ved å trykke på "Gi bud" knappen. Kontakt megler for å få tilsendt digital salgsoppgave.

Om du vil øke budet ditt gjør du det helst også ved å trykke på "Gi bud" knappen i nettannonsen. Er du forhindret fra dette kan budøkning formidles til megler via e-post eller SMS.

Ikke nøl med å ta kontakt med megler dersom du har spørsmål til budgivning.

Avhendingsloven

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra selger / forretningsfører / kommune/ takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

”As is”-klausul:
Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, b og c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9, andre regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag utenfor denne avtalen.

Reklamasjon:
(a) Kjøper taper retten til å gjøre brudd på de Fundamentale Garantiene gjeldende hvis Kjøper ikke sender en Reklamasjon til Selger innen 5 år etter Overtakelse. For andre brudd på denne avtalen må Kjøper sende en Reklamasjon til Selger senest 18 måneder etter Overtakelse. Hvis Kjøper selv oppdager et avtalebrudd innen utløpet av en av disse fristene, men senere enn én måned før utløpet av den, utvides fristen med én måned regnet fra fristens utløp.
(b) Dessuten skal Kjøper sende en Reklamasjon til Selger senest én måned etter at Kjøper selv oppdaget avtalebruddet. Forsømmer Kjøper å sende en Reklamasjon innen denne fristen, vil Kjøper bare tape sitt krav mot Selger hvis og i den utstrekning forsømmelsen i) har økt Kjøpers tap, eller ii) har medført at Selger eller Selskapet har mistet retten til å kreve erstatning fra tredjemann, herunder et forsikringsselskap.

Megler har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Dette anbefales vurdert av partenes rådgivere eller revisor.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter
Hvitvaskingsloven.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Oppdragsnummer

2019119

Megler

Ansvarlig megler

Christina Erstad
Partner | Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 45258580
Epost: christina@wmegling.no

Meglerforetak

W Eiendomsmegling AS
Kokstadflaten 35
5257 KOKSTAD
Org.nr. 921 782 063

VEDLEGG

Markus Håland

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

E: markus@wmegling.no

M: 92456782

Christina Erstad

Partner | Eiendomsmegler MNEF

E: christina@wmegling.no

M: 45258580
Siste generert: 03.02.2020 kl 09:53

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: