DAMHAUGEN/SENTRUM NORD | BYGGEPROSJEKT MED 3 LEIL. OG GARASJEANLEGG. Godkjent rivingstillatelse og rammesøknad

W Eiendomsmegling presenterer Damhauggata 9. Din nye bolig.

Prisantydning:

1.950.000,-

Totalpris:

1.999.972,-

P-rom/BRA:

249/ m2

Soverom:

2

Byggeår:

1902

Boligtype:

Tomt

Eierform:

Selveier

Tomteareal:

278

Tomtetype:

Eiet

W Eiendomsmegling ved Mats Lilledal har gleden av å presentere Damhauggata 9

Visninger:

Det er ikke satt opp tidspunkt for fellesvisninger. Kontakt megler for privatvisning.

Damhauggata 9

Spennende byggeprosjekt til salgs. Det er prosjektert 3 leiligheter, samt sportsbod og parkering.

Godkjent rammesøknad som omhandler rivning og oppføring av ny bolig er godkjent av Halden kommune. Ny bebyggelse får BYA på 183,8 m2. Eiendommen har i dag et bebygd areal på 190 m2. Klar for bebyggelse så fort ansvarsrett er overført. Rammetillatelsen er gyldig til 27.08.21. Dvs. kjøper trenger kun å sende inn en søknad til kommunen om igangsettelse en måned før 27.08.21 og da ha startet arbeidet med rivning.

Velkommen til en tryggere visning

01Fasade_4.jpg

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

Mats Lilledal

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

E: mats@lilledal.no

M: 98842886

NYTTIG INFORMASJON

Kort om eiendommen

Spennende byggeprosjekt til salgs. Det er prosjektert 3 leiligheter, samt sportsbod og parkering.

Godkjent rammesøknad som omhandler rivning og oppføring av ny bolig er godkjent av Halden kommune. Ny bebyggelse får BYA på 183,8 m2. Eiendommen har i dag et bebygd areal på 190 m2. Klar for bebyggelse så fort ansvarsrett er overført. Rammetillatelsen er gyldig til 27.08.21. Dvs. kjøper trenger kun å sende inn en søknad til kommunen om igangsettelse en måned før 27.08.21 og da ha startet arbeidet med rivning.

Eiendommen

Adresse

Damhauggata 9
1772 HALDEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Halden
Gnr. 66
Bnr. 353

Eierform

Selveier

Areal og innhold

Godkjent rammesøknad med tre prosjekterte leiligheter, samt sportsbod og parkering.

Prosjektert bygg 1:
1.etg: Inneholder felles garasjeanlegg (74,7 m²) med 1 bilparkering til hver leilighet.

2 etg: Leilighet 2 (56,0 m²) inneholder via utvendig trappeoppgang: Entré/gang, 2 soverom, bad/vaskerom og stue m. åpen kjøkkenløsning. I tillegg kommer 1 utvendig sportsbod (6,1 m²), samt teknisk rom som er felles med leilighet1.

Prosjektert bygg 2:
1.etg: Leilighet 1 (56,0 m²) inneholder: Entré/gang, 2 soverom, bad/vaskerom og stue m. åpen kjøkkenløsning. I tillegg kommer 1 utvendig sportsbod, samt teknisk rom felles med leilighet 2.

2.etg: Leilighet 3 (85,9 m²) inneholder via utvendig trappeoppgang: Entré/mellomgang, vaskerom, baderom, 3 soverom, bod og stue med åpen kjøkkenløsning. I tillegg kommer 1 tilhørende sportsbod (5,0 m²) i garasjeanlegg.


Dagens eiendom består av tok kondemnable bygg.
Bolig/Verksted:
1. etg: Garasjerom og boder.
2. etg: Hall med trapp, gang, kjøkken stue, spisestue bad og soverom.
3. etg: Hall med trapp, kjøkken, stue, spisestue, soverom og kott.
Boligene har felles toalettrom i bakgården.

Bolighus/Butikklokale:
1. etg: Butikklokale og bakrom.
2. etg: Bad, soverom, hall, kjøkken, wc, stue og spisestue.

Arealbeskrivelse:
I følge utførende tegninger av Takstfag AS datert 25.05.2018:
Leilighet 1: 56,0 m²
Leilighet 2: 56,0 m²
Leilighet 3: 85,9 m

Garasje: 74,7 m²
Bod 1 : 5,5 m²
Bod 2 : 6,1 m²
Bod 3 : 5,0 m²

Ny bebyggelse har BYA på 183,8 m2.

Eiendommen har i dag et bebygd areal på 190 m2 og med følgende arealer 1.etg. 137 kvm. - 2.etg. 135 kvm. - 3.etg. 57 kvm. Arealene er oppgitt. Arealbeskrivelsene er i henhold til NS 3940 og er hentet fra en tidligere tilstandsrapport fra 2015.

Byggeår

1902

Standard

Gjennomgående eldre og meget enkel standard. Bygningene er i svært dårlig stand og anse som kondemnabel. Det er i den forbindelse innvilget godkjent rammesøknad om rivning og oppføring av tre leiligheter, samt sportsbod og parkering i byggene.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i godkjent rammetillatelse fra kommunen:

Tak:
Nye bygninger oppføres med saltak, og har møne- og gesimshøyde på henholdsvis 8,6 og 5,8 meter. Takvinkelen er 35 grader.
Tak skal tekkes med takstein av rød, uglassert takstein (enkeltkrum). Alle takrenner, nedløp og beslag må være i ubehandlet sink. Piper føres opp i rød teglstein over tak. Synlige ender på taksperrene (gesims) må få en tidsriktig profilering

Vinduer og fasade:
Det skal benyttes tidsriktige vindusomramminger og dekor i høvlet virke. Fasade mot Damhauggata bør det være 3 vinduer i første etasje og 4 vinduer i andre etasje (mest mulig likt det opprinnelige).
Sidehengslede vinduer med midtpost kan ikke erstattes av vinduer med annen type hengsling. Empirevinduenes opprinnelige dimensjoner må opprettholdes. Nye vinduer må være koplet, sidehengslet, og ha gjennomgående sprosser med kittfals, tidsriktige hjørnebeslag og dråpehengsler.
Det må benyttes tidsriktig panel (for eks. stående perlestaff- eller faspanel) i høvlet virke.

Etasjeskillebånd bør være ett, enkelt vannbrett, med tilhørende profilerte lister under.

Nye inngangsdører må være utført i tre og med en historisk riktig utførelse.

Garasjene må ha sidehengslede labankporter med panel, slik at bilene ikke blir synlige fra gata

Eiendommens gjerder bør være ca. 1.80 meter høye, kledd med stående faspanel og med skråstilt vannbord på toppen

I tillegg anbefales det at det foretas en grundig fotodokumentasjon av alle eiendommens bygninger før de blir revet. Denne dokumentasjonen bør arkiveres i kommunens byggesaksarkiv.

Tomt

Eiendommen består av bebyggelse og koselig bakgård, beplantet og gruset. Koselig miljø.
Tomtens areal er anslått til 240 kvm. Tomten er ikke oppmålt og arealavvik må påregnes.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

278 kvm

Byggemåte

Boligeiendom i sentrum. Eksisterende bygninger er registrert som småhus med flere boenheter og garasje/uthus. Bygningene er i svært dårlig stand og anse som kondemnabel. Tidligere benyttet som gammel smie og kombinert bolig/forretningseiendom med butikklokale. Det er blitt innvilget rivingstillatelse fra Halden kommune datert 27.08.18 med søknad om tillatelse, følgeskriv og estetisk redegjørelse er vedlagt salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler til hinder for at boligen helt eller delvis leies ut.

Oppvarming

Ved, elektrisk og parafin.

Energimerke

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det oppgis en energiklassifisering på en skala fra A- G. Eier har ikke energimerket eiendommen pga. dens kondemnbare tilstand, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Diverse

Kostnader forbindelse med prosjekteringen som utarbeidelse av rammesøknad med tegninger, brannstrategi og kommunens gebyrer for behandling/vedtak er allerede betalt og utstedes hos oppdragsansvarlig . Eiendommen er allerede tilknyttet vann- og avløp og kommunen bekrefter at det ikke vil bli beregnet tilknytningsavgifter i forbindelse med dette.

Kjøper må selv besørge for ansvarshavende ovenfor byggearbeidet. Alt bygge- og anleggsarbeid skal ha en eller flere ansvarshavende. Ansvarshavende er ansvarlig ovenfor bygningsmyndighetene for at tiltaket er utført i samsvar med gjeldende bestemmelser. I hovedsak er det bare godkjente firma som gis ansvarsrett. Det er i tillegg krav om uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttetthet ved nybygging.

Bevaringsverdig:
Damhauggata 9 ble SEFRAK-registrert i 1980, og hovedhuset ble da vurdert til å ha middels verneverdi både som enkeltbygg og som del av miljø. Dette innebærer at det ikke kan gjøres fasadeendringer på bygningene uten godkjenning hos kommunen. Rivingstillatelse foreligger.

Tilbehør:
Eiendommens tilbehør overtas slik det står. Eiendommen vil ikke bli ryddet ytterligere. Det gis ingen garantier fra selger i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på tilbehøret.Kjøper og selger må avklare spesielle tilleggsavtaler om tilbehør før bindende kjøpsavtale inngås. Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge bolig ved salg.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Området

Beliggenhet

Beliggenhet på Damhaugen - den interessante bydelen: Eiendommen ligger i et sentrumsnært område nord øst i Halden sentrum bestående av eldre trehusbebyggelse med koselige hager. Bebyggelsen tok til i begynnelsen av 1800 tallet, og mange av bygningene står der fortsatt. Det er til dels meget godt vedlikeholdte hus, og mange i Empirestil.

I den sjarmerende og historiske bydelen Damhaugen finner du bl. annet videregående skole og barnehage. Videre har man kort rekkevidde til turområde, kjøpesenter, treningssenter og Halden sentrum med gågaten og alle dens fasiliteter

Damhauggata er nylig etablert i kommunen som en miljøgate med storstilt reetablering av gateløp og fortau, opprusting av Tista plass og Bjørn Gunnar Olsens plass, parkering, og moderne løsning for søppelhåndtering gjennom nedgravde avfallscontainere.

Adkomst

Fra Halden storsenter, sving inn Garvergata. Ta så Damhauggata til høyre etter ca. 100 m. Eiendommen ligger på høyre side.

Parkering

Garasje og bakgård. Det er godkjent prosjektert garasjeanlegg.

Barnehager og skoler

Rett i nabolaget:
Menighetspleiens barnehage
Halden videregående skole, Porsnes
Gangavstand til Os barneskole og Rødsberg ungdomsskole.

Kjøreavstander:
- 0,2 km til barnehage
- 0,2 km til videregående skole
- 0,3 km til kjøpesenter
- 0,7 km til barneskole
- 1,3 km til ungdomsskole
- 1,7 km til Halden stasjon
- 3,4 km til Fredriksten festning
- 8,2 km til E6 ved Svinesundparken
- 12,6 km til riksgrensen via E6
- 35,3 km til Sykehuset Østfold Kalnes (Estimert kjøretid 27 minutter)
- 116 km til Oslo sentrum (Estimert kjøretid 1t 18 minutter)

Økonomi

Prisantydning

1.950.000,-

Omkostninger

1 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-))

49 972,- (Omkostninger totalt)

1 999 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Totalpris inkl omk

1.999.972,-

FORMUESVERDI

Formuesverdi primær 643.906,- pr. 2017
Formuesverdi sekundær 2.318.063,- pr. 2017

Info formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 643 906 pr. 31.12.17
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 318 063 pr. 31.12.17

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Kommunale avgifter

Kr. 1 416 pr. år
For tiden faktureres det kun for eiendomsskatt
Vann/avløp er for tiden plombert og avfallsbeholder hentet inn slik at det ikke betales avgifter på dette. Beløpet gjelder derfor kun eiendomsskatt. Kommunale avgifter vil derfor øke når disse tjenestene blir bestilt igjen.

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende tinglyste avtale fremkomer via den elektronisk grunnboken:

Tinglyst dato 09.03.1886 med dagboknr. 900004: Registrering av grunn.

Historiske dokumenter som har fulgt med områdets tomtefradelinger i 200 år og stammer antagelig fra et hovedbruk/gård . Tinglysningsmateriale som er eldre enn 1936 kan ikke spores via elektronisk grunnbok, disse spores via gammel grunnbok (Scannede kopier av de gamle manuelle grunnboksarkene som ble ført av domstolene).

Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på eiendommen. For bygg som er omsøkt før Bygningsloven av 1965, og som mangler midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er det ikke krav om dette. Interessenter kan konferere Halden kommune og byggesaksavdelingen for nærmere redegjørelser.

Eksisterende bygninger er ifølge kommunens matrikkelenhet registrert som småhus med flere boenheter og garasje/uthus. Eiendommen har status som tatt i bruk.

Det er blitt innvilget rivingstillatelse fra Halden kommune datert 27.08.18 med søknad om tillatelse, følgeskriv og estetisk redegjørelse er vedlagt salgsoppgaven.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen omfattes av reguleringsplanen for Damhaugen (G-335), og ligger i et området som er definert som bevaringsområde. Videre ligger eiendommen innenfor sentrumsplanen (2017-2029) og er avsatt til boligbebyggelse-nåværende. Området ligger innenfor hensynssone H-570 - Bevaring kulturmiljø. Tillatt grad av utnyttelse i sentrumsplanen er 50% og i reguleringsplanen er den 65%.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger til offentlig vei. Offentlig vann og avløp, via private stikkledninger.

Halden kommune har i 2017/2018 jobbet med å oppgradere vann- og avløpsledninger på Damhaugen. Det er utført separering av avløp (skille overvann og spillvann). Det er også bli lagt nye hovedvannrør i gate med stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

Konsesjon

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Øvrige kjøpsforhold

Overtagelse

Etter avtale.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: mats@lilledal.no eller SMS: 98 84 28 86 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avhendingsloven

Eiendommen med tilbehør selges i den stand den er ved fremvisning, jfr. Avhl. § 3-9.

Avhendingslovens § 3-9, annet ledd fravikes slik at kjøper kun kan gjøre gjeldene mangelskrav dersom selger ikke oppfyller forpliktelser som følger av avtalen eller forsømmer sin opplysningsplikt i hht. avhendingsloven § 3-7 og 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler ligger etter dette hos kjøper.

Kjøper kan ikke påberope seg andre bestemmelser i avhl. kap. 3 enn de som her er nevnt. Reklamasjonsfristen settes til 2 år, jfr. Avhl. Kapittel § 4-19.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring kan ikke tegnes der kjøper driver med salg/utvikling/utleie av eiendom som et ledd i egen næringsvirksomhet, mellom personer som bor eller har bodd på eiendommen eller salg mellom familie (opp- og nedstigende linje, samt søsken. Småbruk/gård der hovedinntekten kommer fra gården, og næringseiendommer er også unntatt fra dekning.

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring kan kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak, næringsbygg eller bolig til utleie.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Lånefinansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Meglers vederlag

Det er avtalt et fast meglervederlag kr. 55.000,- for gjennomføringen av salgsoppdraget på denne eiendommen.
I tillegg kommer følgende vederlag: Standard internett annonsering: Kr. 3.500,- Profesjonell boligfotograf m. plantegning: Kr. 3.800,-Innhenting av kommunale opplysninger: Kr. 2.400,- Oppgjørsgebyr: Kr. 5.000,- Spørregebyr grunnboken: Kr. 250,-
Dersom handelen ikke kommer i stand eller sies opp betales det ikke provisjon til megler. Oppdragsgiver blir dog belastet med kr. 12.000,- i salgstilretteleggelsesgebyr

Oppdragsnummer

3000819

Megler

Ansvarlig megler

Mats Lilledal
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 98842886
Epost: mats@lilledal.no

Meglerforetak

Jan G. Lilledal AS
Busterudgata 5
1776 HALDEN
Org.nr. 938 566 259

VEDLEGG

Mats Lilledal

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

E: mats@lilledal.no

M: 98842886
Siste generert: 06.04.2020 kl 14:04

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: