Fridheim | Hyggelig og lys loftsleilighet med fin utsikt og kort vei til sentrum

W Eiendomsmegling presenterer Marcus Thranes gate 35. Din nye bolig.

Prisantydning:

590.000,-

Totalpris:

837.798,-

P-rom/BRA:

32/34 m2

Soverom:

1

Byggeår:

1955

Boligtype:

Andelsleilighet

Eierform:

Andel

Etasje:

3

Felleskostnader:

2.708,-

Marcus Thranes gate 35

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

Lene Gjelstad

Ansvarlig megler

E: lene@lilledal.no

M: 40167299

NYTTIG INFORMASJON

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger i et eldre, veletablert og meget sentralt boligområde ved Fridheimjordet på nordsiden av Halden sentrum. Leiligheten har en fin beliggenhet i boligen, vendt vekk fra Marcus Thranes gate.

Leiligheten har en ettertraktet beliggenhet i Halden sentrum. En liten spasertur unna har man dagligvareforretninger, offentlige kontorer og Tista kjøpesenter som innehar et stort sortiment av butikker og cafeer. Videre med byens gågate med bl. annet Busterudparken og en rekke butikker, spisesteder og cafeer.

Leiligheten ligger i 3.etg og inneholder: Entre/gang, stue og kjøkken i åpen løsning, sovealkove, bad/wc, bod og 2 kott i knevegg.

Eiendommen

Adresse

Marcus Thranes gate 35
1776 HALDEN

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Halden
Gnr. 66
Bnr. 614

Eierform

Andel

Areal og innhold

Leiligheten inneholder: Entre/gang, stue og kjøkken i åpen løsning, sovealkove, bad/wc, bod og 2 kott i knevegg.
I tillegg har leiligheten en egen bod på loft og en i kjeller samt felles oppbevaring i kjeller.

Byggeår

1955

Standard

Når det gjelder innvendig standard kan det nevnes;
Gulv: Fliser, malt tregulv, laminat og gulvbelegg.
Vegger: Malt mdf panel
Himling: Folierte takess og malt trepanel.

Kjøkken med lyse slette fronter og laminat benkeplate. Kjøkkenet er i åpen løsning mot stuen

Badet er flislagt med oppbrett og har gips på vegger. Her er det satt inn servant med underskap, frittstående toalett og dusjnisje.

Sovealkove tilfredsstiller ikke forskriftskravene som stilles til godkjent soverom/varig oppholdsrom med på rømingsvei, lys, inn-/utsyn, lyd og romvolum.

Tomt

Borettslagets tomt er fordelt på tre gårds og bruksnummer:
Gnr: 66 Bnr: 613: 1 171,5 m².
Gnr: 66 Bnr: 614: 1 670,7 m².
Gnr: 66 Bnr: 615: 2 497,4 m².
Totalt: 5339 m².

Godt opparbeidet tomt med gressplen og prydbusker i noe skrående terreng. Asfaltert
gårdsplass og parkeringsplass.

Tomtetype

Eiet

Tomteareal

4 168 kvm

Byggemåte

Betongringmur på betongfundamenter. Fundamentert på trolig støpt såle. Isolert trebindingsverk i vegger, utvendig kledd med weatherboard kledning. Saltak i sperrekonstruksjon. Taket er tekket med dobbelkrummet betongstein.


Se boligsalgsrapport utarbeidet av takstmann for nærmere byggeteknisk beskrivelse.

Adgang til utleie

Eier kan søke styret om utleie dersom eier har bebodd boligen ett av de to siste år. Leieforholdet skal godkjennes av styret i borettslaget og er oppad begrenset til tre år.

Oppvarming

Leiligheten varmes opp med elektriske panelovner.

Energimerke

G - Rød
Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Området

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et eldre, veletablert og meget sentralt boligområde ved Fridheimjordet på nordsiden av Halden sentrum.

Leiligheten har en ettertraktet beliggenhet i Halden sentrum. En liten spasertur unna har man dagligvareforretninger, offentlige kontorer og Tista kjøpesenter som innehar et stort sortiment av butikker og cafeer. Videre med byens gågate med bl. annet Busterudparken og en rekke butikker, spisesteder og cafeer. For de som har lyst på en gå tur utenom byområdet, så har man Rødsfjellet og Rød herregård like i nærheten. Her finner du koselige turområder på historisk grunn for store og små.

Bussholdeplass finner du i umiddelbar nærhet langs Marcus Thranes gate.

Fra leiligheten har man også gangavstand til Høyskolen i Østfold og sydsiden av sentrum. På denne siden av byen finner du jernbanestasjon med togavganger mot Gøteborg og Oslo, og byens populære havneområde. Her tilbys det en rekke fasiliteter som restauranter, puber og byens gjestehavn, samt butikker, hoteller, kultursal m.m.

Adkomst

Via Marcus Thranes gate.

Se etter til salgs skilt fra W. Lilledal. Det vil bli skiltet under visning.

Parkering

Felles oppstillingsplasser for beboerne i borettslaget.

Offentlig kommunikasjon

Bussholdeplass finner du i umiddelbar nærhet langs Marcus Thranes gate.

Økonomi

Prisantydning

590.000,-

Fellesgjeld

242.334,-

Omkostninger

590 000,- (Prisantydning)
242 334,- (Fellesgjeld)
832 334,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
204,- (Panteattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument)
480,- (Tingl.gebyr skjøte)
4 300,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt))
5 464,- (Omkostninger totalt)

837 798,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Totalpris inkl omk

837.798,-

Felleskostnader

2.708,-

Felleskostnader inkluderer

Forretningsførsel, kommunale avgifter, forsikring på bygningen, renter og avdrag på fellesgjeld, komplett TWE-boks (TV og Internett).

Lånebetingelser fellesgjeld

Lånenummer: 1212923897, DNB ASA.
Er nedbetalt 30.12.2035.
Annuitetslån, flytende rente, ikke IN.
Rentesats pr. 01.10.19 2,45% pa.
Saldo pr. 01.10.19 kr. 4.852.004,-
Andel av saldo kr. 115.760,-

Lånenummer: 12135920620,DNB Bank AS.
Er nedbetalt 30.06.2048.
Annuitetslån, flytende rente, ikke IN.
Rentesats pr. 01.10.19 2,45% pa.
Saldo pr. 01.10.19 kr. 5.305.262,-
Andel av saldo kr. 126.574,-

Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

Avdrag fellesgjeld

690,-

Renter fellesgjeld

616,-

Regnskap

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap og årsberetning for 2018, samt budsjett for 2019. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling

Om Borettslaget

Sameie

Marcus Thranesg 2 Borettslag

Org.nr.

948589818

Forretningsfører

Halden Boligbyggelag

Forkjøpsrett

Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett for medlemmer av borettslaget/ boligbyggelaget. Forkjøpsretten avklares etter at bud er akseptert, megler vil i den forbindelse oversende salgsinformasjon til forretningsfører. Borettslaget har deretter inntil 20 dager i forbindelse med avklaring av forkjøpsrett (som oftest raskere). Kjøper må godkjennes av styret i borettslaget som ny andelseier. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Sikringsordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning gjennom Gjensidige som gir en sikkerhet for manglende innbetaling av felleskostnader. Det vil si at man som andelseier ikke står solidarisk ansvarlig for øvrige andelseieres eventuelle mislighold av fellesgjeld. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper forplikter seg til gjennomføre handelen selv om styregodkjennelse ikke foreligger, men eiendommen kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. For det tilfelle det er endelig avklart at erververen ikke godkjennes, kan borettslaget kreve andelen tvangssolgt, jf. lov om Burettslag § 4-8.

Vedtekter

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter og husordensregler som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Borettslagets forsikringsselskap

Gjensidige Forsikring ASA

Polisenummer felles forsikring

81562331

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger hovedeiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

2002/313-1/2 18.01.2002 OBL. NY TGL ETTER FRIS­TEN
Be­løp: NOK 108 000
Pant­ha­ver: HABO
LØ­PENR: 5901971
Ting­lyst på ny etter fris­ten, opp­rin­ne­lig ting­lyst
07/01-71
GJEL­DER DEN­NE RE­GIS­TER­EN­HE­TEN MED FLE­RE
Over­ført fra: KNR: 0101 GNR: 66 BNR: 614 F

Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Det var ikke regnet som vanlig praksis å innhente dette i Halden kommune ved oppføringstidspunktet av denne eiendommen. Man forutså at bygningen ble oppført slik den ble byggeanmeldt. Konferer Halden kommune vedr. konsekvensen av dette. Det gis nå amnesti for alle eiendommen som er oppført/byggemeldt før 01. januar 1998 og som ikke har fått utstedt ferdigattest fra kommunen.

Det foreligger godkjente tegninger for bygget datert 07.05.1953.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig i sentrumsplanen for Halden. Kommuneplanen for Halden kan utleveres hos oppdragsansvarlig eller lastes ned via www.halden.kommune.no

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger ved offentlig vei, og er tilkoblet offentlig vann- og kloakknett. Vann- og avløpsledninger fra boligen og frem til kommunalt tilkoblingspunkt er private, og borettslaget har vedlikeholdsansvar for disse.

Øvrige kjøpsforhold

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Oppdragsnummer

3003219

Megler

Ansvarlig megler

Lene Gjelstad
Ansvarlig megler
Tlf: 40167299
Epost: lene@lilledal.no

Meglerforetak

Jan G. Lilledal AS
Busterudgata 5
1776 HALDEN
Org.nr. 938 566 259

VEDLEGG

Lene Gjelstad

Ansvarlig megler

E: lene@lilledal.no

M: 40167299
Siste generert: 17.03.2020 kl 21:34

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: