Stor næringseiendom rett ved Svinesundsbroen/Svenskegrensen.

W Eiendomsmegling presenterer Gamle Svinesundsvei 139. Din nye bolig.

Prisantydning:

2.060.000,-

Totalpris:

2.112.842,-

P-rom/BRA:

1/870 m2

Soverom:

16

Byggeår:

1974

Boligtype:

Næringseiendom

Eierform:

Selveier

Tomteareal:

4243.3

Tomtetype:

Festet

W Eiendomsmegling ved Lene Gjelstad har gleden av å presentere Gamle Svinesundsvei 139

Visninger:

Det er ikke satt opp tidspunkt for fellesvisninger. Kontakt megler for privatvisning.

Gamle Svinesundsvei 139

BILDEGALLERI

Eiendomsmeglere

Lene Gjelstad

Ansvarlig megler

E: lene@lilledal.no

M: 40167299

NYTTIG INFORMASJON

Kort om eiendommen

Tidligere veikro/motell med flere serveringslokaler, storkjøkken, toaletter, lagerrom og tilsammen 16 motellrom.

Eiendommen

Adresse

Gamle Svinesundsvei 139
1789 BERG I ØSTFOLD

Eiendomsbetegnelse

Kommune: Halden
Gnr. 5
Bnr. 26

Eierform

Selveier

Areal og innhold

Eiendommen inneholder:
1. Etasje: (740 m² BTA) Serveringslokaler, storkjøkken, toaletter, lagerrom, 8 motellrom osv.
2. Etasje: (130 m² BTA) 8 Motellrom

Byggeår

1974

Standard

Når det gjelder innvendig standard kan det nevnes;
Gulv: Keramiske fliser, parkett, skifer, gulvbelegg og vegg til vegg tepper.
Vegger: Malt panel, malt tegl, tapetserte overflater og malte plater
Himling: Malte plater og malt trepanel.

Tomt

Tomten er festet og har et beregnet areal på 4243,3 m² iht. matrikkelbrev fra kommunen.
Tomten er festet og årlig oppjustert festeavgift på denne eiendommen er kr. 14 876. Vi er kjent med at det pågår rettstvist ang regulering av festeavgift og utfallet av tvisten vil bli kjøpers ansvar.
Festekontrakten ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Tomtetype

Festet

Tomteareal

4 243 kvm

Byggemåte

Eiendommen er bygget på støpt ringmur med krypkjeller under størstedelen av bygget. Yttervegger i murt teglstein, murt lettklinker og bindingsverk av tre, utvendig kledd med trepanel. Flatt tak i trekonstruksjon med bærende limtredragere. Saltak av prefabrikert trekonstruksjon i tilbygg fra 1983. Flate tak er tekket med papp og saltak er tekket med dobbeltkrummet takstein.


Det oppfordres å ha med seg fagkyndig person på visning for å gjøre egne vurderinger av tilstanden på boligen.
Se forhåndstakst utarbeidet av takstmann for nærmere byggeteknisk beskrivelse.

Området

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Leiren i E6 og Gamle Svinesundsvei.
Beliggende i nærheten av Svinesund og riksgrensen over til Sverige, ca. 1 time og 20 minutters bilkjøring fra Oslo. Det er under 1 times bilkjøring fra Follo-regionen, ca. 15 minutters bilkjøring til Strømstad og under 2 timer med bil til Gøteborg.

Adkomst

Fra E6 ta av ved tollstasjonen rett før Svinesundsbroen, ta så til høyre i neste kryss og kjør over e6 og rett fram i rundkjøringen skiltet Halden/Svinesund. I neste kryss tar du til venstre merket Halden, etter ca. 400 m. vil du få eiendommen på venstre side.

Parkering

Det er opparbeidet flere parkeringsplasser bak bygningen.

Økonomi

Prisantydning

2.060.000,-

Omkostninger

2 060 000,-,- (Prisantydning)

Omkostninger:
172,- (Panteattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
51 500,- (Dokumentavgift 2,5% (forutsatt salgssum: 2 060 000,-,-))

52 842,- (Omkostninger totalt)

2 112 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Totalpris inkl omk

2.112.842,-

Verditakst

2.000.000,-

Offentlige forhold

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

14.07.1965 - Dokumentnr: 1951 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 1,200
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
LEIEN KAN REGULERES
Kan ikke overdras/framleies uten samtykke fra
hjemmelshaver/utleier
Bestemmelse om bebyggelse
----------
Diverse påtegning
KONTRAKTEN KAN IKKE SIES OPP SÅ LENGE DEN ER PANTSATT
TIL RETTIGHETSHAVER:
DISTRIKTENES UTBYGNINGSFOND, SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS
TIL RETTIGHETSHAVER: ELLER HALDEN SPAREBANK


18.02.2000 - Dokumentnr: 726 - Erklæring/avtale
Gjelder feste
Rettigheter og plikter vaed bygging, drift og vedlikehold av
frittstående nettstasjon.
Med flere bestemmelser


05.08.1965 - Dokumentnr: 2121 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0101 Gnr:5 Bnr:22


Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger umiddelbar bruksnektelse på eiendommen:
Halden brann- og feiervesen mener det også kan være forhold som utgjør en overhengende fare for liv og helse i objektet. Halden brann- og feiervesen forbyr derfor bruken av Gamle Svinesundsvei 139, 1789 Berg i Østfold (hele bygget) fra og med 4. september 2019. Overhengende fare knytter seg til uakseptabel personrisiko eller overhengende fare for brann. Avgjørelsen om det foreligger overhengende fare vil være et resultat av en konkret helhetsvurdering av alle forhold som har betydning for person- og brannsikkerheten i objektet. Det avgjørende i vurderingen vil være hvor alvorlig manglene er og hvor kritiske manglene vil være ved en eventuell brann.
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på følgende forhold:
- Det ligger flere avvik på objektet som går på brannsikkerheten til personer som oppholder seg i objektet, som ikke er lukket.
- Objektet/virksomheten har de siste årene hatt flere ulike brukere og har derfor ikke fulgt opp avvik fra brannvesenet.
- Motellrommene i 2. etasje har ikke tilfredsstillende rømningsvei.
- Eier/bruker kan ikke dokumentere brannsikkerheten i objektet.

Det må på bakgrunn av de ovennevnte funnene dokumenteres at personsikkerheten/ brannsikkerheten i objektet er tilstrekkelig ivaretatt ved at følgende tiltak er iverksatt:
- Brannteknisk statusrapport/tilstandsvurdering av objektet må fremskaffes. Eventuelle avvik må utbedres. Gjennomføring av tiltak slik at den overhengende faren ikke lenger er til stede er ikke ensbetydende med at brannsikkerheten i objektet er i henhold til krav gitt i gjeldene regelverk.

Det presiseres at objektet ikke kan tas i bruk før det er dokumentert overfor Halden brann- og feiervesen at forholdene som utgjorde overhengende fare, ikke lenger er til stede. Halden brann- og feiervesen bemerker at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer brann- og eksplosjonsvernloven, sentrale eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 42

Det foreligger forøvrig ferdigattest for tilbygg (Kafeteria/butikk) datert 07.01.82. og ferdigattest for tilbygg (motell) datert 03.09.84.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen ligger i et område regulert til næringsbebyggelse i kommuneplan og bevertning/bensinstasjon i reguleringsplanen .

Kommune og reguleringsplanen fås utlevert hos oppdragsansvarlig eller kan lastes ned via www.halden.kommune.no.

Vei, vann og avløp

Eiendommen ligger ved offentlig vei og er tilkoblet offentlig vann- og kloakknett. Vann- og avløpsledninger fra boligen og frem til kommunalt tilkoblingspunkt er private, og eier har vedlikeholdsansvar for disse.

Øvrige kjøpsforhold

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Oppdragsnummer

3003919

Megler

Ansvarlig megler

Lene Gjelstad
Ansvarlig megler
Tlf: 40167299
Epost: lene@lilledal.no

Meglerforetak

Jan G. Lilledal AS
Busterudgata 5
1776 HALDEN
Org.nr. 938 566 259

VEDLEGG

Lene Gjelstad

Ansvarlig megler

E: lene@lilledal.no

M: 40167299
Siste generert: 04.06.2020 kl 14:38

Hvilken kalender bruker du?

Velg din foretrukne kalender: