Din lokalkjente megler Jan G. Lilledal

W LILLEDAL

Meglerne hos Lilledal kombinerer lokal erfaring og fokus på kundens behov med nye tekniske løsninger for et optimalt boligsalg.

Erfaring kombinert med innovative løsninger

W Lilledal er et etablert og lokalkjent meglerforetak med et solid fotfeste i Halden. Selskapet startet opp under navnet Jan G. Lilledal 10.02.1975. Siden den gang har vi vært opptatt av å levere kvalitet og profesjonell eiendomsmegling til våre mange kunder. Selv om Lilledal har eksistert i over 40 år, er vi opptatt av å kunne tilby de nyeste og beste løsningene for våre kunder.
Jan G Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning
Busterudgaten 5, 1776 Halden
Tlf: 69211880
Epost: firmapost@lilledal.no

Vår historie

Hos Lilledal på 70-tallet 10.02.1975 åpner et nytt eiendomsmeglerfirma sine dører for publikum ved byens gågate. Jan G. Lilledal har som målsetting å bistå haldenserne med alle former for kjøp og salg av fast eiendom. Jan Gunnar Lilledal har sin utdannelse og eksamen fra Norges Eiendomsmeglerforbunds nyetablerte kursserie for eiendomsmeglerkandidater. De første leveårene for firmaet var ganske annerledes enn slik vi kjenner boligmarkedet i dag. En stor andel av boligene er underlagt en eller annen form for prisregulering. De fleste eiendomsoverdragelser skjer i privat regi eller ved bistand av advokat. Byens eneste innehaver av eiendomsmeglerbevilgning er nylig begjært konkurs. Hvordan vil haldenserne ta imot en nyutdannet eiendomsmegler?

Visste du at… I det etterfølgende driftsåret omsetter Jan G.Lilledal totalt 63 eiendommer og firmaet ser seg svært fornøyd med oppstarten. Boligene markedsføres gjennom salgsprospekter og rubrikkannonser i lokalavisen. ...

Polaroid SX-70 Gjør det mulig med bildefremkalling på bare få minutter. Jan G. Lilledal og Erling Tangerud i Askim ser med dette en gylden mulighet og blir blant pionerene i bransjen når ideen om å levere eiendomsannonser med bilder til lokalavisa lanseres i 1976.

Hos Lilledal på 80-tallet I 1987 setter vi ny rekord og omsetter hele 137 eiendommer. Selskapsformen omdannes til et AS. I tiden som kommer blir stadig nye og spennende metoder tatt i bruk i markedsføringsarbeidet. En milepæl kom i 1988, hvor vi er med på å starte Norges første boligavis sammen med eiendomsmegler Erling Tangerud i Askim.

Visste du at… På begynnelsen av 1980-tallet fører boligpolitiske diskusjoner til at nye lover trår i kraft og vi får en noenlunde fri prisdannelse i markedet. Dette gir stabil vekst i boligprisene og økt etterspørsel etter eiendomsmegleren som profesjonell part. Dereguleringen av kredittmarkedet i 1984 fører til at låneveksten tiltar. Det blir bygget og kjøpt boliger i et forrykende tempo. I 1986 og 1987 oppleves det en kraftig stigning i boligprisene.

Så kom nedturen Plutselig blir det stillstand og nullprisvekst i 1988. i 1989 kom boligprissmellen vi ikke har sett maken til i nyere tid. Åttitallets glansdager var definitivt talte, og både norske banker, borettslag og boligprisene kollapser. Renten går til himmels. Halden har verken tilflytting eller arbeidsplasser. Stadig flere haldensere må selge husene sine pga. arbeidsløshet og dårlig økonomi. En vanskelig tid, hvor mye av vår tid går med til økonomisk førstehjelp og opprydning.

Hos Lilledal på 90-tallet Varemessen Vårsprell arrangeres i Halden Ishall for første gang 1990 og blir en ny og spennende arena for handelsnæringen i Halden. Jan G. Lilledal AS stiller med egen boligstand hvert år frem til 1993. Vi feirer vårt 20-årsjubileum i 1995 ved oppussing av våre lokaler og tildeling av Halden kommunes byggeskikkpris. Samtidig tas det en viktig avgjørelse ved å gå inn i Eiendomsringen. En kjede for frittstående eiendomsmeglerforretninger rundt om i landet med en sterk og lokalforankret identitet.

Slik opplevdes markedet April 1990 trår den nye eiendomsmeglerloven i kraft og bidrar til å utvikle eiendomsmeglingsbransjen i retning slik vi i dag kjenner den. Fortsatt preges Halden av den økonomiske lavkonjunkturen. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en enebolig ligger for tiden i området kr. 3.900,- pr. kvm. Hadde vi nådd bunnivået?

Våren 1993 Våren 1993 blir et vendepunkt. En lavere rente, inflasjonen under kontroll og bedring i arbeidsmarkedet fører til at aktivitet på boligbyggingen tar seg opp og prisene begynner å stige igjen. Boligkjøperne er tilbake og for første gang på lenge er de i overtall.

Hos Lilledal på 2000-tallet I det kommende millennium fusjoneres Eiendomsringen til Estate-meglerne. Kjeden bygger videre på de samme grunnprinsipper. I årene som kommer ser man eiendomsmeglerbransjen endre seg betydelig, fra stort sett å ha bestått av små enkeltmannsforetak, til store bankeide og landsdekkende kjeder. Jan Marcus Lilledal trer nå inn i firmaet i 2000 og familiebedriften er nå en realitet.

Slik opplevdes markedet Årene som kommer preges av vekst. Vi blir stadig flere haldensere, andelen som eier sin egen bolig er økende og i tillegg byttes det boliger dobbelt så ofte som på 90-tallet. I 2002–2003 har det dannet seg enorme forventninger til markedet som resulterer i en liten priskorreksjon. Det er likevel først når den verdensomfattende finanskrisen slår inn i 2007 at nedgangen merkes. Krisens effekt på boligmarkedet blir forholdsvis kortvarig og ved overgang 2009 er markedet tilbake der det slapp. Prisene har nå mer enn tredoblet seg siden 1993.

Mot nye høyder I 2006 tilbys eiendomsfotografering fra luften sammen med Sondre Aabø. Ved hjelp av fjernstyrt modellhelikopter, når eiendomsfotograferingen nye høyder. Ideen blir nyskapende og overgår mastfotograferingen som allerede er etablert i markedet. Etter noen år i Oslo er Mats Lilledal nå for fullt inne i firmaet sommer 2010. I 2012 avslutter vi året med å sette ny rekord på totalt 184 eiendomsoverdragelser.

Les mer

Få en uforpliktende verdivurdering fra en W megler.

Vårt team

Lokal kunnskap og erfaring

Hold deg oppdatert, abonner på W Eiendomsmegling sitt nyhetsbrev.